Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Sentrale emner i barneretten
Lena R.L. BendiksenTrude Haugli

Sentrale emner i barneretten

2023Bokmål427 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

«Sentrale emner i barneretten» er nå kommet i 5. utgave.

Barnevernsloven av 2021 trådte i kraft 1. januar 2023, og denne femte utgaven av «Sentrale emner i barneretten» gir en samlet framstilling av den nye loven. Boken er også oppdatert med øvrige lovendringer og ny rettspraksis.

I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på, og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet.

Del 2 omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett.

Del 3 omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

Om forfatterne:
Trude Haugli og Lena R. L. Bendiksen er professorer i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. De har begge lang erfaring med barnerettslige spørsmål.

Om første utgave:
«'Sentrale emner i barneretten' gir den nødvendige oppdaterte kunnskap for de som er i feltet, men er også en glitrende innføring i de viktigste deler av barnelovgivningen, både for studenter og for de som måtte ønske et bedre kjennskap til et rettsfelt og politikkområde som er i vekst.»
Fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014/3

ISBN9788215068633
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning3. e-bokutgave tilsvarer 5. trykte utgave 2023. På omslaget: Inkludert behandling av barnevernsloven av 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215063850
Originalt formatEPUB
ForfattereLena R.L. BendiksenTrude Haugli
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

«Sentrale emner i barneretten» er nå kommet i 5. utgave.

Barnevernsloven av 2021 trådte i kraft 1. januar 2023, og denne femte utgaven av «Sentrale emner i barneretten» gir en samlet framstilling av den nye loven. Boken er også oppdatert med øvrige lovendringer og ny rettspraksis.

I bokens første del behandles særtrekk ved barneretten som rettsområde, de grunnleggende prinsipper barneretten bygger på, og metodiske særtrekk eller utfordringer ved rettsområdet.

Del 2 omhandler lov om barn og foreldre. Her behandles sentrale spørsmål om hvordan foreldreskap etableres, foreldreansvar, fast bosted for barn og samværsrett.

Del 3 omhandler barnevernretten, det offentliges subsidiære ansvar for barn i sårbare situasjoner. Oppbyggingen av det offentlige barnevernet, årsaker til tiltak, gangen i barnevernssaker, bestemmelsene om særlige tiltak, tvangsaspektet og ikke minst reglene om taushetsplikt og meldeplikt blir behandlet.

Om forfatterne:
Trude Haugli og Lena R. L. Bendiksen er professorer i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet. De har begge lang erfaring med barnerettslige spørsmål.

Om første utgave:
«'Sentrale emner i barneretten' gir den nødvendige oppdaterte kunnskap for de som er i feltet, men er også en glitrende innføring i de viktigste deler av barnelovgivningen, både for studenter og for de som måtte ønske et bedre kjennskap til et rettsfelt og politikkområde som er i vekst.»
Fylkesnemndsleder Geir Kjell Andersland i Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2014/3

Om boka

ISBN9788215068633
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning3. e-bokutgave tilsvarer 5. trykte utgave 2023. På omslaget: Inkludert behandling av barnevernsloven av 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215063850
Originalt formatEPUB
ForfattereLena R.L. BendiksenTrude Haugli
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde