Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Fast eiendoms rettsforhold
Thor Falkanger

Fast eiendoms rettsforhold

2023Bokmål465 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Den 5. utgaven av Fast eiendoms rettsforhold - tilpasset studieordningen av 2011 ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo - er i den foreliggende 6. utgaven gjennomgripende revidert.

Boken er skrevet slik at den også vil være av interesse for alle som er opptatt av de rettslige sidene av fast eiendom. Den har tallrike henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur.

I boken redegjøres det for de grunnleggende begrepene «eiendomsrett» og «begrensede rettigheter» (bruksrett, panterett, forkjøpsrett osv.), for hvordan eiendomsrett eller begrensede rettigheter erverves, og for hvordan man oppnår rettsvern overfor konkurrerende rettsstiftelser. Samtidig er det lagt stor vekt på hva som er praktisk viktig, gjennom omfattende fremstillinger av sameie, tomtefeste, servitutter samt rådighetsbegrensninger av hensyn til naboene.

Allemannsretten og allmenningsretten er ytterligere temaer som er viet egne kapitler.
Videre er det tatt med oversikter over det offentliges kontroll, især gjennom plan- og bygningsloven og konsesjonslovgivningen.

THOR FALKANGER (f. 1934) var i perioden 1970-2004 professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med tingsrett som ett av sine fag. Han har blant annet utgitt Tingsrett (9. utg. 2022, sammen med Aage Thor Falkanger), Allmenningsrett (2009) og Landbruksrett (2013). Videre nevnes Tvangsfullbyrdelsesloven (4. utg. 2008, sammen med Hans Flock og Thorleif Waaler), Odelsloven (5. utg. 2011, sammen med Ola Rygg og Oluf Skarpnes), Løsningsrettsloven (2015), Tomtefesteloven (2017) og Mineralloven (2018). Han har også et omfangsrikt sjørettslig forfatterskap.

ISBN9788215070452
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 6. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215070049
Originalt formatEPUB
ForfattereThor Falkanger
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Den 5. utgaven av Fast eiendoms rettsforhold - tilpasset studieordningen av 2011 ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo - er i den foreliggende 6. utgaven gjennomgripende revidert.

Boken er skrevet slik at den også vil være av interesse for alle som er opptatt av de rettslige sidene av fast eiendom. Den har tallrike henvisninger til lovforarbeider, rettspraksis og juridisk litteratur.

I boken redegjøres det for de grunnleggende begrepene «eiendomsrett» og «begrensede rettigheter» (bruksrett, panterett, forkjøpsrett osv.), for hvordan eiendomsrett eller begrensede rettigheter erverves, og for hvordan man oppnår rettsvern overfor konkurrerende rettsstiftelser. Samtidig er det lagt stor vekt på hva som er praktisk viktig, gjennom omfattende fremstillinger av sameie, tomtefeste, servitutter samt rådighetsbegrensninger av hensyn til naboene.

Allemannsretten og allmenningsretten er ytterligere temaer som er viet egne kapitler.
Videre er det tatt med oversikter over det offentliges kontroll, især gjennom plan- og bygningsloven og konsesjonslovgivningen.

THOR FALKANGER (f. 1934) var i perioden 1970-2004 professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo, med tingsrett som ett av sine fag. Han har blant annet utgitt Tingsrett (9. utg. 2022, sammen med Aage Thor Falkanger), Allmenningsrett (2009) og Landbruksrett (2013). Videre nevnes Tvangsfullbyrdelsesloven (4. utg. 2008, sammen med Hans Flock og Thorleif Waaler), Odelsloven (5. utg. 2011, sammen med Ola Rygg og Oluf Skarpnes), Løsningsrettsloven (2015), Tomtefesteloven (2017) og Mineralloven (2018). Han har også et omfangsrikt sjørettslig forfatterskap.

Om boka

ISBN9788215070452
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 6. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215070049
Originalt formatEPUB
ForfattereThor Falkanger
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde