Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Åpenhetsloven : lov 18. juni 2021 nr. 99 om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold : lovkommentar
Ola MestadErlend A. Methi

Åpenhetsloven : lov 18. juni 2021 nr. 99 om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold : lovkommentar

2023BokmålOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Åpenhetsloven er en viktig lov, og den har fått betydelig oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Den er særlig ment å forbedre arbeidsforholdene og menneskerettighetssituasjonen for folk i globale leverandørkjeder. Det gjør loven gjennom å pålegge virksomheter å arbeide systematisk med slike spørsmål ved både å utføre aktsomhetsvurderinger og å være åpne om relevante forhold og måten det blir arbeidet med forbedringer på.

Boka er bygget opp som en tradisjonell lovkommentar, samtidig som den har et bredt publikum for øye. Den forklarer alle bestemmelsene og gir råd om hvordan bedrifter kan etterleve dem. Den gir også hjelp til enkeltpersoner, organisasjoner og journalister som vil stille spørsmål til bedrifter om arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Forfatterne setter reglene i åpenhetsloven i sammenheng med både norske og internasjonale regelverk og initiativ, særlig fra EU, men også fra OECD, FN og ILO. Dette er viktig fordi feltet er internasjonalt og i stadig utvikling.

Loven trådte i kraft 1.?juli 2022, og kommentarene trekker derfor også på erfaringer med loven så langt.

Forfatterne er spesielt godt plassert til å kommentere loven fordi de har arbeidet både med å lage den og med den praktiske gjennomføringen.

Om forfatterne

Ola Mestad er professor i juss ved Universitetet i Oslo og har arbeidet med ansvarlig næringsliv i en årrekke, blant annet som leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) og leder av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Han ledet Etikkinformasjonsutvalget, som utarbeidet forslaget til åpenhetsloven.

Erlend A. Methi er advokat i Advokatfirmaet Wiersholm AS og arbeider blant annet med rådgivning om selskapers menneskerettighetsansvar etter åpenhetsloven. Methi har tidligere vært fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) med fagansvar for blant annet næringsliv og menneskerettigheter.

Kristel M. Tonstad er fagdirektør ved Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, som blant annet gir veiledning i aktsomhetsvurderinger. Hun ledet sekretariatet til Etikkinformasjonsutvalget, som utarbeidet forslaget til åpenhetsloven. Tidligere har hun arbeidet for Utenriksdepartementet både i Norge og i Egypt, og hun har erfaring fra FN og Flyktninghjelpen.

ISBN9788215071190
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2024
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215064130
Originalt formatEPUB
ForfattereOla MestadErlend A. MethiKristel M. Tonstad
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Åpenhetsloven er en viktig lov, og den har fått betydelig oppmerksomhet både i Norge og internasjonalt. Den er særlig ment å forbedre arbeidsforholdene og menneskerettighetssituasjonen for folk i globale leverandørkjeder. Det gjør loven gjennom å pålegge virksomheter å arbeide systematisk med slike spørsmål ved både å utføre aktsomhetsvurderinger og å være åpne om relevante forhold og måten det blir arbeidet med forbedringer på.

Boka er bygget opp som en tradisjonell lovkommentar, samtidig som den har et bredt publikum for øye. Den forklarer alle bestemmelsene og gir råd om hvordan bedrifter kan etterleve dem. Den gir også hjelp til enkeltpersoner, organisasjoner og journalister som vil stille spørsmål til bedrifter om arbeidsforhold og menneskerettigheter.

Forfatterne setter reglene i åpenhetsloven i sammenheng med både norske og internasjonale regelverk og initiativ, særlig fra EU, men også fra OECD, FN og ILO. Dette er viktig fordi feltet er internasjonalt og i stadig utvikling.

Loven trådte i kraft 1.?juli 2022, og kommentarene trekker derfor også på erfaringer med loven så langt.

Forfatterne er spesielt godt plassert til å kommentere loven fordi de har arbeidet både med å lage den og med den praktiske gjennomføringen.

Om forfatterne

Ola Mestad er professor i juss ved Universitetet i Oslo og har arbeidet med ansvarlig næringsliv i en årrekke, blant annet som leder av Etikkrådet for Statens pensjonsfond utland (Oljefondet) og leder av Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv. Han ledet Etikkinformasjonsutvalget, som utarbeidet forslaget til åpenhetsloven.

Erlend A. Methi er advokat i Advokatfirmaet Wiersholm AS og arbeider blant annet med rådgivning om selskapers menneskerettighetsansvar etter åpenhetsloven. Methi har tidligere vært fagdirektør i Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) med fagansvar for blant annet næringsliv og menneskerettigheter.

Kristel M. Tonstad er fagdirektør ved Norges OECD-kontaktpunkt for ansvarlig næringsliv, som blant annet gir veiledning i aktsomhetsvurderinger. Hun ledet sekretariatet til Etikkinformasjonsutvalget, som utarbeidet forslaget til åpenhetsloven. Tidligere har hun arbeidet for Utenriksdepartementet både i Norge og i Egypt, og hun har erfaring fra FN og Flyktninghjelpen.

Om boka

ISBN9788215071190
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2024
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215064130
Originalt formatEPUB
ForfattereOla MestadErlend A. MethiKristel M. Tonstad
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde