Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Tenk! : lærebok til ex.phil.
Pål AntonsenSolveig Bøe

Tenk! : lærebok til ex.phil.

2023Bokmål351 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Ex.phil. har tre viktige formål:

- å bidra til å oppøve ferdigheter i kritisk tenkning
- å gi innblikk i noe av egenarten ved vitenskapelig tenkemåte
- å invitere til refleksjon over noen grunnleggende spørsmål om tilværelsen

Tenk! er laget for å hjelpe deg som student til å få godt utbytte av ex.phil (examen philosophicum). Forfatterne gir en introduksjon til et utvalg av filosofiske teorier, modeller og begreper og viser hvordan du anvender den filosofiske verktøykassen.

Boken har fem deler. Første del handler om argumentasjon. Å kunne argumentere saklig er viktig i vitenskapelig arbeid og en ferdighet vi bruker i mange andre sammenhenger. Pål Antonsen og Ole Hjortland gir en kort innføring i analyse og vurdering av argumentasjon.

I del to gir Fredrik Haraldsen en innføring i diskusjonen om hva som kjennetegner den vitenskapelige tenkemåten.

Natur-, teknologi- og menneskesyn er tema for bokens tredje del. Solveig Bø, Miriam Kyselo og Asle H. Kiran tar for seg tradisjonelle og nyere filosofiske perspektiv på mennesket selv, samt forholdet vi har til våre omgivelser generelt, og teknologi spesielt.

Etikk handler blant annet om hva det er som kjennetegner riktige handlinger. Filosofisk etikk forsøker å gi rasjonelle grunner for at noe er moralsk riktig eller galt, og stiller også spørsmål ved forutsetningene for moralsk tenkning. I del fire introduserer Kjetil Skjerve, Espen Lauritzen og Hannah Winther grunnleggende teorier fra filosofisk etikk.

I del fem, om politisk filosofi, tar Kjartan K. Mikalsen opp spørsmålet om på hvilket grunnlag og i hvilken utstrekning myndighetene bør kunne bestemme over og bruke makt overfor borgere. Cathrine Holst drøfter hvordan politisk makt bør organiseres. Er det slik at politiske beslutninger bør være mest mulig demokratisk forankret, eller kan ulike former for ekspertstyre være å foretrekke?

Tenk! Lærebok til ex.phil. er fellespensum på ex.phil. ved NTNU.

Bokens forfattere er ansatt ved NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Erlend M. Dons og Kjetil Skjerve er bokens redaksjonssekretærer.

ISBN9788215071619
UtgiverUniversitetsforlaget
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215068220
Originalt formatEPUB
ForfatterePål AntonsenSolveig BøeErlend M. DonsFredrik HaraldsenOle HjortlandCathrine HolstAsle H. KiranMiriam KyseloEspen LauritzenKjartan Koch MikalsenKjetil SkjerveHannah Winther
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Ex.phil. har tre viktige formål:

- å bidra til å oppøve ferdigheter i kritisk tenkning
- å gi innblikk i noe av egenarten ved vitenskapelig tenkemåte
- å invitere til refleksjon over noen grunnleggende spørsmål om tilværelsen

Tenk! er laget for å hjelpe deg som student til å få godt utbytte av ex.phil (examen philosophicum). Forfatterne gir en introduksjon til et utvalg av filosofiske teorier, modeller og begreper og viser hvordan du anvender den filosofiske verktøykassen.

Boken har fem deler. Første del handler om argumentasjon. Å kunne argumentere saklig er viktig i vitenskapelig arbeid og en ferdighet vi bruker i mange andre sammenhenger. Pål Antonsen og Ole Hjortland gir en kort innføring i analyse og vurdering av argumentasjon.

I del to gir Fredrik Haraldsen en innføring i diskusjonen om hva som kjennetegner den vitenskapelige tenkemåten.

Natur-, teknologi- og menneskesyn er tema for bokens tredje del. Solveig Bø, Miriam Kyselo og Asle H. Kiran tar for seg tradisjonelle og nyere filosofiske perspektiv på mennesket selv, samt forholdet vi har til våre omgivelser generelt, og teknologi spesielt.

Etikk handler blant annet om hva det er som kjennetegner riktige handlinger. Filosofisk etikk forsøker å gi rasjonelle grunner for at noe er moralsk riktig eller galt, og stiller også spørsmål ved forutsetningene for moralsk tenkning. I del fire introduserer Kjetil Skjerve, Espen Lauritzen og Hannah Winther grunnleggende teorier fra filosofisk etikk.

I del fem, om politisk filosofi, tar Kjartan K. Mikalsen opp spørsmålet om på hvilket grunnlag og i hvilken utstrekning myndighetene bør kunne bestemme over og bruke makt overfor borgere. Cathrine Holst drøfter hvordan politisk makt bør organiseres. Er det slik at politiske beslutninger bør være mest mulig demokratisk forankret, eller kan ulike former for ekspertstyre være å foretrekke?

Tenk! Lærebok til ex.phil. er fellespensum på ex.phil. ved NTNU.

Bokens forfattere er ansatt ved NTNU, Universitetet i Bergen og Universitetet i Oslo. Erlend M. Dons og Kjetil Skjerve er bokens redaksjonssekretærer.

Om boka

ISBN9788215071619
UtgiverUniversitetsforlaget
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215068220
Originalt formatEPUB
ForfatterePål AntonsenSolveig BøeErlend M. DonsFredrik HaraldsenOle HjortlandCathrine HolstAsle H. KiranMiriam KyseloEspen LauritzenKjartan Koch MikalsenKjetil SkjerveHannah Winther
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde