Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Mediegenerasjonen : barn og unge i det nye medielandskapet
Ingunn HagenThomas Wold

Mediegenerasjonen : barn og unge i det nye medielandskapet

2019Nynorsk206 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Boka tek for seg korleis barn og unge bruker ulike media, og korleis media påverkar identiteten deira. Boka oppsummerer eit vidt spekter av forsking om barns mediebruk, der norske forhold blir sett opp mot internasjonale analyser. Boka tek for seg medias rolle i barn og unges liv på bakgrunn av den medierevolusjonen som har føregått dei siste ti åra. Dagens barn og unge er oppvaksne midt i ein medierevolusjon. Dei har tilgang til mange fleire medium enn tidlegare generasjonar, og media er integrert i kvardagen deira på ein annan måte enn før. Det er særleg PC og mobil som har gjort sitt inntog dei siste tiåra, med nettsamfunn, chatting, dataspel og SMS som populære kanalar for dei unge. Samstundes har TV halde på posisjonen sin som det sentrale barne- og ungdomsmediet. I denne boka undersøkjer forfattarane korleis barn og ungdom lever i det nye medielandskapet. Korleis bruker barn og unge ulike media? Kva betyr media for dei, og korleis verkar dei inn på identiteten deira? Kva rolle spelar media i dagens kommersialiserte barne- og ungdomskultur? Dei nye media har reist nye problemstillingar om unge og medium . vi har fått bekymring om påverknad frå dataspel og om stillesitjande oppvekst framfor skjermen. Forfattarane tek utganspunkt i mediebruken som praksis, der barna sjølve er aktive aktørar og fortolkarar. Alle media inneber både mulegheiter og risiko, og utfordringa er å gjere barna til kompetente, kritiske og reflekterte brukarar.

ISBN9788234000188
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2009
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252172164
Originalt formatPDF
ForfattereIngunn HagenThomas Wold
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Boka tek for seg korleis barn og unge bruker ulike media, og korleis media påverkar identiteten deira. Boka oppsummerer eit vidt spekter av forsking om barns mediebruk, der norske forhold blir sett opp mot internasjonale analyser. Boka tek for seg medias rolle i barn og unges liv på bakgrunn av den medierevolusjonen som har føregått dei siste ti åra. Dagens barn og unge er oppvaksne midt i ein medierevolusjon. Dei har tilgang til mange fleire medium enn tidlegare generasjonar, og media er integrert i kvardagen deira på ein annan måte enn før. Det er særleg PC og mobil som har gjort sitt inntog dei siste tiåra, med nettsamfunn, chatting, dataspel og SMS som populære kanalar for dei unge. Samstundes har TV halde på posisjonen sin som det sentrale barne- og ungdomsmediet. I denne boka undersøkjer forfattarane korleis barn og ungdom lever i det nye medielandskapet. Korleis bruker barn og unge ulike media? Kva betyr media for dei, og korleis verkar dei inn på identiteten deira? Kva rolle spelar media i dagens kommersialiserte barne- og ungdomskultur? Dei nye media har reist nye problemstillingar om unge og medium . vi har fått bekymring om påverknad frå dataspel og om stillesitjande oppvekst framfor skjermen. Forfattarane tek utganspunkt i mediebruken som praksis, der barna sjølve er aktive aktørar og fortolkarar. Alle media inneber både mulegheiter og risiko, og utfordringa er å gjere barna til kompetente, kritiske og reflekterte brukarar.

Om boka

ISBN9788234000188
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2009
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252172164
Originalt formatPDF
ForfattereIngunn HagenThomas Wold
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde