Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Profesjonsetikk i sosialt arbeid
Ingri-Hanne Brænne BennwikTurid Misje

Profesjonsetikk i sosialt arbeid

2023Nynorsk219 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

I arbeidet med å løyse, redusere og førebygge sosiale problem er sosialt arbeid retta mot både individ og samfunn. Dette gjer at kvardagen til sosialarbeidarar ofte inneber vanskelege val, og vi vel heile tida. Nokre val er vi fornøgde med, men andre ville vi kanskje gjort annleis om vi hadde fått høve til å tenkje oss om. Denne boka handlar om korleis sosialarbeidarar kan finne fram til best moglege handlingsval når situasjonar blir vanskelege og tvilen melder seg - slik at folk får hjelp og innbyggarane får tillit til profesjonen. Første del av boka gjer greie for profesjonsetikk generelt, for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. Her blir også metodar og framgangsmåtar for etisk refleksjon presenterte. Andre del av boka tek for seg profesjonsetiske tema for sosialarbeidarar spesielt. Her blir forholdet mellom etikk, juss og politikk drøfta, og spennet mellom det beste for brukaren og oppdraget frå samfunnet blir analysert. Boka presenterer fleire aktuelle case og viser korleis ein kan arbeide med etisk refleksjon for å komme fram til gode handlingsval i desse situasjonane.

INGRI-HANNE BRÆNNE BENNWIK er høgskulelektor og doktorgradsstipendiat ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

TURID MISJE er høgskulelektor ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

EINAR AADLAND er dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

ISBN9788234002069
UtgiverSamlaget
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252194760
Originalt formatEPUB
ForfattereIngri-Hanne Brænne BennwikTurid MisjeEinar Aadland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

I arbeidet med å løyse, redusere og førebygge sosiale problem er sosialt arbeid retta mot både individ og samfunn. Dette gjer at kvardagen til sosialarbeidarar ofte inneber vanskelege val, og vi vel heile tida. Nokre val er vi fornøgde med, men andre ville vi kanskje gjort annleis om vi hadde fått høve til å tenkje oss om. Denne boka handlar om korleis sosialarbeidarar kan finne fram til best moglege handlingsval når situasjonar blir vanskelege og tvilen melder seg - slik at folk får hjelp og innbyggarane får tillit til profesjonen. Første del av boka gjer greie for profesjonsetikk generelt, for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. Her blir også metodar og framgangsmåtar for etisk refleksjon presenterte. Andre del av boka tek for seg profesjonsetiske tema for sosialarbeidarar spesielt. Her blir forholdet mellom etikk, juss og politikk drøfta, og spennet mellom det beste for brukaren og oppdraget frå samfunnet blir analysert. Boka presenterer fleire aktuelle case og viser korleis ein kan arbeide med etisk refleksjon for å komme fram til gode handlingsval i desse situasjonane.

INGRI-HANNE BRÆNNE BENNWIK er høgskulelektor og doktorgradsstipendiat ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

TURID MISJE er høgskulelektor ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

EINAR AADLAND er dosent emeritus ved VID vitenskapelige høgskole i Oslo.

Om boka

ISBN9788234002069
UtgiverSamlaget
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252194760
Originalt formatEPUB
ForfattereIngri-Hanne Brænne BennwikTurid MisjeEinar Aadland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde