Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Skipsarbeidsloven
Terje Hernes PettersenRoald M. Engeness

Skipsarbeidsloven

2019Bokmål680 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs. Viktige elementer fra sjømannsloven er videreført, samtidig som løsningene langt på vei er de samme som i arbeidsmiljøloven. Boken bygger på forarbeidene, på relevant rettspraksis fra sjømannsloven og arbeidsmiljøloven og på det internasjonale regelverket i Maritime Labour Convention (MLC). Terje Hernes Pettersen er advokat i Sjømannsorganisasjonene og tidligere underdirektør i Nærings- og Fiskeridepartementet. Han var medlem av Skipsarbeidslovutvalget og hadde hovedansvaret i departementet for utarbeidelse av lovproposisjonen. Roald M. Engeness er ekstraordinær lagdommer i Frostating lagmannsrett og tidligere advokat, med praksis fra bl.a. skipsarbeidsretten. Han var medlem i Skipsarbeidslovutvalget og hadde et medansvar i departementet for lovproposisjonen. Hans Jacob Bull er professor emeritus ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo. Han var leder av Skipsarbeidslovutvalget. Marianne Jenum Hotvedt er stipendiat ved Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo og var tidligere ansatt i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet. Hun var sekretær i Skipsarbeidslovutvalget.

ISBN9788245032475
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2014. Undertittel på omslaget: Med kommentarer
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245015393
Originalt formatPDF
ForfattereTerje Hernes PettersenRoald M. EngenessHans Jacob BullMarianne Jenum Hotvedt
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Boken inneholder kommentarer til skipsarbeidsloven av 2013 med tilhørende endringer i skipssikkerhetsloven. Sammen fastsetter de det arbeidsrettslige vernet til sjøs. Viktige elementer fra sjømannsloven er videreført, samtidig som løsningene langt på vei er de samme som i arbeidsmiljøloven. Boken bygger på forarbeidene, på relevant rettspraksis fra sjømannsloven og arbeidsmiljøloven og på det internasjonale regelverket i Maritime Labour Convention (MLC). Terje Hernes Pettersen er advokat i Sjømannsorganisasjonene og tidligere underdirektør i Nærings- og Fiskeridepartementet. Han var medlem av Skipsarbeidslovutvalget og hadde hovedansvaret i departementet for utarbeidelse av lovproposisjonen. Roald M. Engeness er ekstraordinær lagdommer i Frostating lagmannsrett og tidligere advokat, med praksis fra bl.a. skipsarbeidsretten. Han var medlem i Skipsarbeidslovutvalget og hadde et medansvar i departementet for lovproposisjonen. Hans Jacob Bull er professor emeritus ved Nordisk Institutt for Sjørett, Universitetet i Oslo. Han var leder av Skipsarbeidslovutvalget. Marianne Jenum Hotvedt er stipendiat ved Institutt for Privatrett, Universitetet i Oslo og var tidligere ansatt i Lovavdelingen, Justis- og beredskapsdepartementet. Hun var sekretær i Skipsarbeidslovutvalget.

Om boka

ISBN9788245032475
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2014. Undertittel på omslaget: Med kommentarer
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245015393
Originalt formatPDF
ForfattereTerje Hernes PettersenRoald M. EngenessHans Jacob BullMarianne Jenum Hotvedt
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde