Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Håndbok i forskningsetikk og databehandling
Heidi Østbø HaugenMay-Len Skilbrei

Håndbok i forskningsetikk og databehandling

2021Bokmål233 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Forskningsetikk og databehandling står høyere på agendaen enn noen gang før. Denne boka er skrevet for å veilede personer og institusjoner som jobber med forskning, slik at de unngår etiske overtramp og lovbrudd. Hovedbudskapet er likevel at forskningsetikk er mye mer enn å unngå feil: Refleksjon rundt etiske problemstillinger gjør forskningen bedre og mer ansvarlig, og styrker dens samfunnsbidrag.
Forfatterne gir deg oversikt over relevant regelverk, prosedyrer og prinsipper - om du er student, forsker, forskningsleder eller forskningsrådgiver.
Boka er relevant for forskning innenfor alle fag, men har hovedsakelig eksempler og dilemmaer fra forskningspraksis innenfor samfunnsfag, humaniora, utdanningsvitenskap og juss. Forfatterne viser hvordan etikk bør integreres på ulike stadier i forskningsprosessen, og hvordan ulike etiske hensyn må veies mot hverandre.
Håndbok i forskningsetikk og databehandling er egnet som lærebok på kurs i vitenskapsteori og metode for studenter og stipendiater. Den er også ment som oppslagsverk for forskere, oppdragsgivere og forskningsinstitusjoner som har et selvstendig ansvar for forskningsetikk og forsvarlig behandling av personopplysninger. Boka kan støtte arbeidet med prosjektsøknader, veiledning, undervisning og gjennomføring av store og små forskningsprosjekter.
Heidi Østbø Haugen er samfunnsgeograf og professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Hun er medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Haugen har forsket på handel mellom Kina og afrikanske land, uformell økonomi, pinsemenigheter og migrasjon. Dataene for disse studiene er samlet gjennom deltakende observasjon og intervjuer. Før hun ble forsker, jobbet Haugen med sårbarhetsanalyser og spørreundersøkelser for Verdens matvareprogram (WFP). Hun har undervist i kvantitative og kvalitative metoder.
May-Len Skilbrei er sosiolog og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo og medlem i Den nasjo

ISBN9788245038774
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245034516
Originalt formatPDF
ForfattereHeidi Østbø HaugenMay-Len Skilbrei
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Forskningsetikk og databehandling står høyere på agendaen enn noen gang før. Denne boka er skrevet for å veilede personer og institusjoner som jobber med forskning, slik at de unngår etiske overtramp og lovbrudd. Hovedbudskapet er likevel at forskningsetikk er mye mer enn å unngå feil: Refleksjon rundt etiske problemstillinger gjør forskningen bedre og mer ansvarlig, og styrker dens samfunnsbidrag.
Forfatterne gir deg oversikt over relevant regelverk, prosedyrer og prinsipper - om du er student, forsker, forskningsleder eller forskningsrådgiver.
Boka er relevant for forskning innenfor alle fag, men har hovedsakelig eksempler og dilemmaer fra forskningspraksis innenfor samfunnsfag, humaniora, utdanningsvitenskap og juss. Forfatterne viser hvordan etikk bør integreres på ulike stadier i forskningsprosessen, og hvordan ulike etiske hensyn må veies mot hverandre.
Håndbok i forskningsetikk og databehandling er egnet som lærebok på kurs i vitenskapsteori og metode for studenter og stipendiater. Den er også ment som oppslagsverk for forskere, oppdragsgivere og forskningsinstitusjoner som har et selvstendig ansvar for forskningsetikk og forsvarlig behandling av personopplysninger. Boka kan støtte arbeidet med prosjektsøknader, veiledning, undervisning og gjennomføring av store og små forskningsprosjekter.
Heidi Østbø Haugen er samfunnsgeograf og professor i Kina-studier ved Universitetet i Oslo. Hun er medlem i Den nasjonale forskningsetiske komité for samfunnsvitenskap og humaniora (NESH). Haugen har forsket på handel mellom Kina og afrikanske land, uformell økonomi, pinsemenigheter og migrasjon. Dataene for disse studiene er samlet gjennom deltakende observasjon og intervjuer. Før hun ble forsker, jobbet Haugen med sårbarhetsanalyser og spørreundersøkelser for Verdens matvareprogram (WFP). Hun har undervist i kvantitative og kvalitative metoder.
May-Len Skilbrei er sosiolog og professor i kriminologi ved Universitetet i Oslo og medlem i Den nasjo

Om boka

ISBN9788245038774
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245034516
Originalt formatPDF
ForfattereHeidi Østbø HaugenMay-Len Skilbrei
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde