Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Rammeplan for barnehagen : Innhold og oppgaver

Rammeplan for barnehagen : Innhold og oppgaver

2022Bokmål41 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Heftet inneholder forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, fastsatt 24. april og i kraft fra 1. august 2017.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift hjemlet i barnehageloven og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet fastsatt i barnehageloven og i internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til.
Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogisk leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

ISBN9788245040418
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning"Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 2 syvende ledd" - Tittelsiden
Originalt formatEPUB
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Heftet inneholder forskrift om rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver, fastsatt 24. april og i kraft fra 1. august 2017.
Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver er en forskrift hjemlet i barnehageloven og gir retningslinjer for barnehagens verdigrunnlag, innhold og oppgaver.
Alle barnehager skal bygge sin virksomhet på verdigrunnlaget og innholdet fastsatt i barnehageloven og i internasjonale konvensjoner Norge har sluttet seg til.
Målet med rammeplanen er å gi styrer, pedagogisk leder og det øvrige personalet en forpliktende ramme for planlegging, gjennomføring og vurdering av barnehagens virksomhet.

Om boka

ISBN9788245040418
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning"Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 24. april 2017 med hjemmel i lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager (barnehageloven) § 2 syvende ledd" - Tittelsiden
Originalt formatEPUB
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde