Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Barnets beste i barnehagen : § 3 i barnehageloven
Øystein Stette

Barnets beste i barnehagen : § 3 i barnehageloven

2022Bokmål44 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Paragraf 3 i barnehageloven ble endret for å tydeliggjøre at alle handlinger og avgjørelser som angår ett enkelt barn eller grupper av barn skal gjennomføres med vekt på barnets beste.
Barnehageloven fikk fra 01.01.2021 en ny bestemmelse i § 3 om at «hva som er best for barna, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid». Derfor er det viktig for barnehagene å være godt kjent med FNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1 om barnets beste, som er bakgrunnen for den nye bestemmelsen.
Heftet gir en kortfattet innføring i barnekonvensjonens juridiske status i Norge, hva barnets beste betyr i hverdagen samt hvordan en skal gjennomføre barnets beste-vurderinger i alle handlinger og avgjørelser.

ISBN9788245040456
UtgiverFagbokforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereØystein Stette
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Paragraf 3 i barnehageloven ble endret for å tydeliggjøre at alle handlinger og avgjørelser som angår ett enkelt barn eller grupper av barn skal gjennomføres med vekt på barnets beste.
Barnehageloven fikk fra 01.01.2021 en ny bestemmelse i § 3 om at «hva som er best for barna, skal være et grunnleggende hensyn i barnehagens arbeid». Derfor er det viktig for barnehagene å være godt kjent med FNs barnekonvensjon artikkel 3 nr. 1 om barnets beste, som er bakgrunnen for den nye bestemmelsen.
Heftet gir en kortfattet innføring i barnekonvensjonens juridiske status i Norge, hva barnets beste betyr i hverdagen samt hvordan en skal gjennomføre barnets beste-vurderinger i alle handlinger og avgjørelser.

Om boka

ISBN9788245040456
UtgiverFagbokforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereØystein Stette
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde