Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Barneverns- og helsenemnda : en lærebok
Geir Kjell Andersland

Barneverns- og helsenemnda : en lærebok

2022BokmålOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Dette er en lærebok om arbeidet i barneverns- og helsenemnda. Boken dekker emner i barnevernsrett og saksbehandling som er spesielt aktuelle for barnevernstudenter. Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker skifter navn til barneverns- og helsenemndene når ny barnevernlov trer i kraft 1. januar 2023.
Barneverns- og helsenemnda er et statlig forvaltningsorgan som kan fatte tvangsvedtak i saker etter barnevernloven og enkelte saker etter helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Vedtakene kan dreie seg om omsorgsovertakelser, plassering i barneverninstitusjoner uten samtykke, samværsspørsmål og tvangsadopsjon.
Boken beskriver nemndas hovedoppgaver som forhandlingsmøte, partenes roller, bruk av barnefaglig sakkyndige og sikringen av barns medvirkning og rettssikkerhet. Den gir også en introduksjon til samtaleprosess som alternativ til ordinær behandling, og omtaler barnevernshistorikken og noen dagsaktuelle utfordringer.
Geir Kjell Andersland er advokat med særlig kompetanse i barne- og familierett. Han har vært regiondirektør i Bufetat og fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane. Han har også vært medlem av flere offentlige utvalg. Kapitlet om bruk av sakkyndige i barnevernssaker er skrevet av Heidi Wittrup Djup og Ragnhild Elisabeth Pettersen. Begge er psykologspesialister med lang erfaring fra barnefaglig sakkyndighetsarbeid.

ISBN9788245041279
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245034851
Originalt formatEPUB
ForfattereGeir Kjell Andersland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Dette er en lærebok om arbeidet i barneverns- og helsenemnda. Boken dekker emner i barnevernsrett og saksbehandling som er spesielt aktuelle for barnevernstudenter. Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker skifter navn til barneverns- og helsenemndene når ny barnevernlov trer i kraft 1. januar 2023.
Barneverns- og helsenemnda er et statlig forvaltningsorgan som kan fatte tvangsvedtak i saker etter barnevernloven og enkelte saker etter helse- og omsorgstjenesteloven og smittevernloven. Vedtakene kan dreie seg om omsorgsovertakelser, plassering i barneverninstitusjoner uten samtykke, samværsspørsmål og tvangsadopsjon.
Boken beskriver nemndas hovedoppgaver som forhandlingsmøte, partenes roller, bruk av barnefaglig sakkyndige og sikringen av barns medvirkning og rettssikkerhet. Den gir også en introduksjon til samtaleprosess som alternativ til ordinær behandling, og omtaler barnevernshistorikken og noen dagsaktuelle utfordringer.
Geir Kjell Andersland er advokat med særlig kompetanse i barne- og familierett. Han har vært regiondirektør i Bufetat og fylkesnemndsleder i Fylkesnemnda for barnevern og sosiale saker i Hordaland og Sogn og Fjordane. Han har også vært medlem av flere offentlige utvalg. Kapitlet om bruk av sakkyndige i barnevernssaker er skrevet av Heidi Wittrup Djup og Ragnhild Elisabeth Pettersen. Begge er psykologspesialister med lang erfaring fra barnefaglig sakkyndighetsarbeid.

Om boka

ISBN9788245041279
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245034851
Originalt formatEPUB
ForfattereGeir Kjell Andersland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde