Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Rett praksis : lærebok i norsk juridisk metode
Knut Bergo

Rett praksis : lærebok i norsk juridisk metode

2022Bokmål489 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Rettskildelæren handler om hvordan jurister skal gå frem når de løser rettsspørsmål ? det vi kaller juridisk metode. Det er det mest generelle faget i jussen, opptatt av det som er felles eller forskjellig på ulike rettsfelter som strafferett, avtalerett, forvaltningsrett og så videre. Norsk juridisk metode er den metode som skal brukes i de norske domstolene, og som alle norske jurister må mestre for å kunne faget sitt.
Et viktig trekk i utviklingen er internasjonaliseringen av jussen. Menneskerettene i EMK og EØS-retten er i dag viktige innslag i norsk rett, og tolkes og anvendes etter andre metoder enn dem som har vært vanlige i Norge. De gir også regler om hvordan mye av den øvrige norske retten skal praktiseres. Boken er skrevet som en lærebok for jusstudenter, og det er lagt stor vekt på å gi en praktisk fremstilling med illustrerende dommer. Men boken kan også leses av alle andre som er opptatt av norsk juss, og spesielt dommere, advokater eller jurister i forvaltning og organisasjoner. Juridisk metode har endret seg de seneste tiårene, men denne boken gir en samlende og oppdatert fremstilling av norsk rettskildelære. Den er også ment som en øyeåpner i en tid med mange rettsskandaler.
Knut Bergo har doktorgrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, UiO, med avhandlingen Tekst og virkelighet i rettskildelæren (2002). Han har også utgitt Høyesteretts forarbeidsbruk (2000), Børs- og verdipapirrett (5. utgave 2021) og andre skrifter og artikler, bl.a. om juridisk metode, ved siden av å være forretningsadvokat i ledende norske advokatfirmaer. Han bidro med to artikler i antologien Juridisk metode og rettsforståelse, som er pensum bl.a. ved UiO, og har nå skrevet en samlende og oppdatert fremstilling av norsk rettskildelære.

ISBN9788245041767
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245034639
Originalt formatPDF
ForfattereKnut Bergo
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Rettskildelæren handler om hvordan jurister skal gå frem når de løser rettsspørsmål ? det vi kaller juridisk metode. Det er det mest generelle faget i jussen, opptatt av det som er felles eller forskjellig på ulike rettsfelter som strafferett, avtalerett, forvaltningsrett og så videre. Norsk juridisk metode er den metode som skal brukes i de norske domstolene, og som alle norske jurister må mestre for å kunne faget sitt.
Et viktig trekk i utviklingen er internasjonaliseringen av jussen. Menneskerettene i EMK og EØS-retten er i dag viktige innslag i norsk rett, og tolkes og anvendes etter andre metoder enn dem som har vært vanlige i Norge. De gir også regler om hvordan mye av den øvrige norske retten skal praktiseres. Boken er skrevet som en lærebok for jusstudenter, og det er lagt stor vekt på å gi en praktisk fremstilling med illustrerende dommer. Men boken kan også leses av alle andre som er opptatt av norsk juss, og spesielt dommere, advokater eller jurister i forvaltning og organisasjoner. Juridisk metode har endret seg de seneste tiårene, men denne boken gir en samlende og oppdatert fremstilling av norsk rettskildelære. Den er også ment som en øyeåpner i en tid med mange rettsskandaler.
Knut Bergo har doktorgrad i rettsvitenskap fra Det juridiske fakultet, UiO, med avhandlingen Tekst og virkelighet i rettskildelæren (2002). Han har også utgitt Høyesteretts forarbeidsbruk (2000), Børs- og verdipapirrett (5. utgave 2021) og andre skrifter og artikler, bl.a. om juridisk metode, ved siden av å være forretningsadvokat i ledende norske advokatfirmaer. Han bidro med to artikler i antologien Juridisk metode og rettsforståelse, som er pensum bl.a. ved UiO, og har nå skrevet en samlende og oppdatert fremstilling av norsk rettskildelære.

Om boka

ISBN9788245041767
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245034639
Originalt formatPDF
ForfattereKnut Bergo
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde