Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Barnehagens betydning for livsmestring
Elisabeth Walsøe LehnAnne Holla Sivertsen

Barnehagens betydning for livsmestring

2022Bokmål85 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

I denne boka ser forfatterne på hvilken betydning barnehagepersonalet har for barns livsmestring. De gjør rede for ulike perspektiver innenfor livsmestringsbegrepet og ulike faktorer som kan bidra til å fremme barns livsmestring.
Barnehagehverdagen skal være preget av lek, trivsel og mestring, som igjen skal skape livsglede og følelse av egenverd. Positive opplevelser og ulike erfaringer i barnehagehverdagen bygger grunnmuren som gjør at barn lettere tåler motstand og frustrasjon senere i livet. Livsmestring bygges best i hverdagsaktiviteter når barna leker og får være seg selv, ved at personalet skaper rom for deres følelsesuttrykk og deres utforskende og lekende innstilling.
Innholdet i boka er sentrert rundt det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen. Boken kan bidra til å støtte personalets arbeid med kompetanseheving knyttet til livsmestringsarbeidet. For å øke kvaliteten på arbeidet i personalgruppen vil denne boken være et godt utgangspunkt for felles refleksjon og faglig bevisstgjøring av det pedagogiske arbeidet. Boka har korte kapitler og praktiske eksempler med tilhørende oppgaver som personalet kan jobbe med i personalgruppen.

ISBN9788245042849
UtgiverFagbokforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereElisabeth Walsøe LehnAnne Holla Sivertsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

I denne boka ser forfatterne på hvilken betydning barnehagepersonalet har for barns livsmestring. De gjør rede for ulike perspektiver innenfor livsmestringsbegrepet og ulike faktorer som kan bidra til å fremme barns livsmestring.
Barnehagehverdagen skal være preget av lek, trivsel og mestring, som igjen skal skape livsglede og følelse av egenverd. Positive opplevelser og ulike erfaringer i barnehagehverdagen bygger grunnmuren som gjør at barn lettere tåler motstand og frustrasjon senere i livet. Livsmestring bygges best i hverdagsaktiviteter når barna leker og får være seg selv, ved at personalet skaper rom for deres følelsesuttrykk og deres utforskende og lekende innstilling.
Innholdet i boka er sentrert rundt det allmennpedagogiske tilbudet i barnehagen. Boken kan bidra til å støtte personalets arbeid med kompetanseheving knyttet til livsmestringsarbeidet. For å øke kvaliteten på arbeidet i personalgruppen vil denne boken være et godt utgangspunkt for felles refleksjon og faglig bevisstgjøring av det pedagogiske arbeidet. Boka har korte kapitler og praktiske eksempler med tilhørende oppgaver som personalet kan jobbe med i personalgruppen.

Om boka

ISBN9788245042849
UtgiverFagbokforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereElisabeth Walsøe LehnAnne Holla Sivertsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde