Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Lilly blir kjent med kroppen
Kine Iren BergsvikHilde Halvorsen Landro

Lilly blir kjent med kroppen

2022Bokmål42 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Lilly er 2 år og går i barnehagen. Sammen med vennen Samuel blir Lilly kjent med kroppen sin. Den er fin!
Alle mennesker er seksuelle, det er en egenskap vi er født med. Barns seksualitet handler om nysgjerrighet, lek og utforskning. Slik skaffer barn seg erfaring om seg selv, og andre. Hvordan kan du som voksen møte barnas nysgjerrighet i en travel hverdag? Og hvordan kan du som voksen gi barna gode begrep og formidle kunnskap om kroppen til de yngste barna?
Lilly blir kjent med kroppen er en enkeltstående bok for de yngste barna og for voksne rundt dem. Det er også laget et materiell med tittelen Hele meg - kropp og grenser i barnehagen. Dette en barnebok og en veileder for deg som ønsker å lære barn å forstå kroppen sin, like kroppen sin og sette grenser for kroppen sin.
Gjennom å gi barn tidlig kunnskap om kroppen, kan du som voksen være med å forebygge at barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Tidlig kunnskap vil også ruste barna mot kroppspress, bidra til økt kunnskap om grensesetting for egen kropp, og styrke selvfølelse og individ.

ISBN9788245042948
UtgiverFagbokforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereKine Iren BergsvikHilde Halvorsen LandroJanette Hatløy
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Lilly er 2 år og går i barnehagen. Sammen med vennen Samuel blir Lilly kjent med kroppen sin. Den er fin!
Alle mennesker er seksuelle, det er en egenskap vi er født med. Barns seksualitet handler om nysgjerrighet, lek og utforskning. Slik skaffer barn seg erfaring om seg selv, og andre. Hvordan kan du som voksen møte barnas nysgjerrighet i en travel hverdag? Og hvordan kan du som voksen gi barna gode begrep og formidle kunnskap om kroppen til de yngste barna?
Lilly blir kjent med kroppen er en enkeltstående bok for de yngste barna og for voksne rundt dem. Det er også laget et materiell med tittelen Hele meg - kropp og grenser i barnehagen. Dette en barnebok og en veileder for deg som ønsker å lære barn å forstå kroppen sin, like kroppen sin og sette grenser for kroppen sin.
Gjennom å gi barn tidlig kunnskap om kroppen, kan du som voksen være med å forebygge at barn blir utsatt for vold og seksuelle overgrep. Tidlig kunnskap vil også ruste barna mot kroppspress, bidra til økt kunnskap om grensesetting for egen kropp, og styrke selvfølelse og individ.

Om boka

ISBN9788245042948
UtgiverFagbokforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereKine Iren BergsvikHilde Halvorsen LandroJanette Hatløy
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde