Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Pediatri og pediatrisk sykepleie
Randi GrønsethTrond Markestad

Pediatri og pediatrisk sykepleie

2022BokmålOpplesing tilgjengelig
Foreløpig ikke tilgjengelig i Allvit+

Pediatri og pediatrisk sykepleie inneholder både medisinsk sykdomslære og sykepleie til barn og ungdom. Sykdomslæren gir en grunnleggende innføring i årsaker, forebygging, diagnostisering og behandling av sykdommer hos barn. Forfatterne belyser både fysiske og psykososiale konsekvenser av sykdom og sykehusinnleggelse, aktuelle observasjoner og overvåknings- og sykepleietiltak. Barn og ungdoms vekst og utvikling, kommunikasjon, lek, og samarbeid med pårørende er også noen av temaene i boka. Denne femte utgaven av boka er grundig gjennomarbeidet og oppdatert. Den inneholder reviderte og flere nye illustrasjoner. Det er lagt vekt på oppdatert forskningsmessig forankring av forståelse og forslag til sykepleiefaglige tiltak, og det er derfor oppgitt omfattende litteraturreferanser. Pediatri og pediatrisk sykepleie er skrevet for sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter som har barn som målgruppe. Boka er også godt egnet for sykepleiere som arbeider med barn i sykehus og i førstelinjetjenesten. Boka er rikt illustrert. Randi Grønseth har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og lang erfaring fra praksis i barneavdeling og som høgskolelektor ved videreutdanning i barnesykepleie. Hun har jobbet i 15 år som forlagsredaktør i sykepleieredaksjonen i Gyldendal Akademisk og er nå ansatt som universitetslektor ved mastergradstudiet i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter, med spesialisering i barnesykepleie, ved OsloMet ? Storbyuniversitetet. Grønseth er også redaktør og forfatter av bøkene Bacheloroppgaven i sykepleie (2019) på Fagbokforlaget og Klinisk sykepleie 1 og 2 (2022) på Gyldendal. Trond Markestad er dr.med. og spesialist i barnesykdommer. Han er professor emeritus ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Markestad har lang og bred klinisk erfaring med barn fra universitets- og lokalsykehus og fra førstelinjetjenesten som kommuneoverlege, helsestasjonslege og skolelege. Han har lang undervisningserfaring og underviser fortsatt bachelor- og masterstudenter i sykepleie og andre helsefag i pediatri og yrkesetikk. Markestad har også utgitt bøkene Klinisk pediatri og Helsefaglig ykesetikk i daglig klinisk praksis på Fagbokforlaget.

ISBN9788245043198
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 5. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245043198
Originalt formatEPUB
ForfattereRandi GrønsethTrond Markestad
Tilgjengelig for opplesingJa
Tilgjengelig i Allvit+Nei

Pediatri og pediatrisk sykepleie inneholder både medisinsk sykdomslære og sykepleie til barn og ungdom. Sykdomslæren gir en grunnleggende innføring i årsaker, forebygging, diagnostisering og behandling av sykdommer hos barn. Forfatterne belyser både fysiske og psykososiale konsekvenser av sykdom og sykehusinnleggelse, aktuelle observasjoner og overvåknings- og sykepleietiltak. Barn og ungdoms vekst og utvikling, kommunikasjon, lek, og samarbeid med pårørende er også noen av temaene i boka. Denne femte utgaven av boka er grundig gjennomarbeidet og oppdatert. Den inneholder reviderte og flere nye illustrasjoner. Det er lagt vekt på oppdatert forskningsmessig forankring av forståelse og forslag til sykepleiefaglige tiltak, og det er derfor oppgitt omfattende litteraturreferanser. Pediatri og pediatrisk sykepleie er skrevet for sykepleierstudenter og andre helsefagstudenter som har barn som målgruppe. Boka er også godt egnet for sykepleiere som arbeider med barn i sykehus og i førstelinjetjenesten. Boka er rikt illustrert. Randi Grønseth har embetseksamen i sykepleievitenskap fra Universitetet i Oslo og lang erfaring fra praksis i barneavdeling og som høgskolelektor ved videreutdanning i barnesykepleie. Hun har jobbet i 15 år som forlagsredaktør i sykepleieredaksjonen i Gyldendal Akademisk og er nå ansatt som universitetslektor ved mastergradstudiet i spesialsykepleie til akutt og kritisk syke pasienter, med spesialisering i barnesykepleie, ved OsloMet ? Storbyuniversitetet. Grønseth er også redaktør og forfatter av bøkene Bacheloroppgaven i sykepleie (2019) på Fagbokforlaget og Klinisk sykepleie 1 og 2 (2022) på Gyldendal. Trond Markestad er dr.med. og spesialist i barnesykdommer. Han er professor emeritus ved Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Markestad har lang og bred klinisk erfaring med barn fra universitets- og lokalsykehus og fra førstelinjetjenesten som kommuneoverlege, helsestasjonslege og skolelege. Han har lang undervisningserfaring og underviser fortsatt bachelor- og masterstudenter i sykepleie og andre helsefag i pediatri og yrkesetikk. Markestad har også utgitt bøkene Klinisk pediatri og Helsefaglig ykesetikk i daglig klinisk praksis på Fagbokforlaget.

Om boka

ISBN9788245043198
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 5. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245043198
Originalt formatEPUB
ForfattereRandi GrønsethTrond Markestad
Tilgjengelig for opplesingJa
Tilgjengelig i Allvit+Nei

Tema

Dine data – ditt valg

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) og brukerdata til analyse og noen funksjoner. Les mer om hva slags data vi bruker, hvordan vi administrerer dem og dine rettigheter i cookie-erklæringen vår.

Du kan velge å kun ha nødvendige informasjonskapsler og brukerdata, men du kan også velge å godta alle. Slik hjelper du oss med å finne de riktige bøkene og tilpasse tjenesten for deg!