Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Ordlyd og resonnement : språk - og argumentasjonsteori for juridiske kontekster
Eivind Kolflaath

Ordlyd og resonnement : språk - og argumentasjonsteori for juridiske kontekster

2023Bokmål295 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Juss er en argumenterende virksomhet, og språket er juristens viktigste verktøy. Ordlyd og resonnement diskuterer sentrale fenomener i det juridiske feltet i lys av språk- og argumentasjonsteori. Boken omtaler ordlydstolking, legaldefinisjoner og argumentasjon. Den utdyper elementer i juridisk metode, men favner også bredere ved at delen om argumentasjon inkluderer ikke bare rettsdogmatisk argumentasjon, men også bevisbedømmelse og rettspolitisk argumentasjon. Eksemplene er hovedsakelig hentet fra lover, lovforarbeider og dommer. Overordnet skal boken bidra til å fremme rettsvitenskapelige idealer om presisjon og stringens i språk og argumentasjon.

Ordlyd og resonnement kan leses med utbytte av alle med interesse for språk og argumentasjon i det juridiske feltet.

Denne boken avløser Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss, som vant Fagbokprisen 2003. I sin begrunnelse uttalte juryen den gangen blant annet at bokprosjektet var «et nybrottsarbeid som aktualiserer allmenn argumentasjonsteori for jurister», og at «Kolflaath engasjerer leseren gjennom en fremstilling som er usedvanlig presis og ledig».

Eivind Kolflaath er professor ved Universitetet i Bergen (Det juridiske fakultet og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier) og Politihøgskolen (Seksjon for etterforskning, EVU). Han har tidligere publisert en rekke tekster om temaene i denne boken, blant annet Bevisbedømmelse i praksis (2013), og har lang erfaring med å undervise i logikk, språk- og argumentasjonsteori og juridisk metode.

ISBN9788245043877
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245038217
Originalt formatPDF
ForfattereEivind Kolflaath
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Juss er en argumenterende virksomhet, og språket er juristens viktigste verktøy. Ordlyd og resonnement diskuterer sentrale fenomener i det juridiske feltet i lys av språk- og argumentasjonsteori. Boken omtaler ordlydstolking, legaldefinisjoner og argumentasjon. Den utdyper elementer i juridisk metode, men favner også bredere ved at delen om argumentasjon inkluderer ikke bare rettsdogmatisk argumentasjon, men også bevisbedømmelse og rettspolitisk argumentasjon. Eksemplene er hovedsakelig hentet fra lover, lovforarbeider og dommer. Overordnet skal boken bidra til å fremme rettsvitenskapelige idealer om presisjon og stringens i språk og argumentasjon.

Ordlyd og resonnement kan leses med utbytte av alle med interesse for språk og argumentasjon i det juridiske feltet.

Denne boken avløser Språk og argumentasjon - med eksempler fra juss, som vant Fagbokprisen 2003. I sin begrunnelse uttalte juryen den gangen blant annet at bokprosjektet var «et nybrottsarbeid som aktualiserer allmenn argumentasjonsteori for jurister», og at «Kolflaath engasjerer leseren gjennom en fremstilling som er usedvanlig presis og ledig».

Eivind Kolflaath er professor ved Universitetet i Bergen (Det juridiske fakultet og Institutt for filosofi og førstesemesterstudier) og Politihøgskolen (Seksjon for etterforskning, EVU). Han har tidligere publisert en rekke tekster om temaene i denne boken, blant annet Bevisbedømmelse i praksis (2013), og har lang erfaring med å undervise i logikk, språk- og argumentasjonsteori og juridisk metode.

Om boka

ISBN9788245043877
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245038217
Originalt formatPDF
ForfattereEivind Kolflaath
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde