Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Offentleglova : med kommentarer
Jan Fridthjof BerntOlav Haugen Moen

Offentleglova : med kommentarer

2023Bokmål244 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Retten til kunnskap om hva som skjer når folkevalgte og offentlige tjenestemenn forvalter de fullmaktene vi som borgere har gitt dem, er fastslått i Grunnlovens § 100. Dette er en del av grunnfjellet for et moderne demokrati.

I 2009 trådte Offentleglova i kraft. Den er en lov om alminnelig rett til innsyn i saksdokumenter i organer for stat eller kommune. Loven var en revisjon og videreutbygging av bestemmelsene i Offentlighetsloven 1970. Som denne er imidlertid også dagens lov et ganske omfattende og komplisert regelverk, og diskusjonen omkring forståelsen og anvendelsen av enkeltreglene foregår stadig, ikke minst i saker for Sivilombudet.

Denne nye utgaven av boken er resultatet av en fullstendig gjennomgang og oppdatering av fremstillingen i første utgave, fra 2009. Den presenterer og kommenterer også forskriften til Offentleglova, som på viktige punkter presiserer og til dels innskrenker retten til innsyn etter lovens utgangspunkter.

Fremstillingen er skrevet med sikte på å kunne fungere som oppslagsbok for tilsatte i offentlig forvaltning, folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, journalister og andre interesserte borgere. Samtidig gir den på flere punkter innspill til den løpende juridiske debatt om forståelsen av vanskelige bestemmelser.

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus i offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har vært leder for en rekke lovutvalg, herunder lovutvalget som utarbeidet utkast til den forrige kommuneloven, og har et omfattende forfatterskap innen forvaltningsrettslige emner, blant annet Frihagens forvaltningsrett (sammen med Ørnulf Rasmussen), God forvaltningsskikk (sammen med Camilla Bernt) og Kommuneloven 2018 (sammen med Oddvar Overå).

Olav Haugen Moen er advokat ansatt hos Kommuneadvokaten i Oslo kommune. Han har doktorgrad i forvaltningsrett på avhandlingen «Forvaltningsskjønn og domstolskontroll».

ISBN9788245044201
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245043839
Originalt formatPDF
ForfattereJan Fridthjof BerntOlav Haugen Moen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Retten til kunnskap om hva som skjer når folkevalgte og offentlige tjenestemenn forvalter de fullmaktene vi som borgere har gitt dem, er fastslått i Grunnlovens § 100. Dette er en del av grunnfjellet for et moderne demokrati.

I 2009 trådte Offentleglova i kraft. Den er en lov om alminnelig rett til innsyn i saksdokumenter i organer for stat eller kommune. Loven var en revisjon og videreutbygging av bestemmelsene i Offentlighetsloven 1970. Som denne er imidlertid også dagens lov et ganske omfattende og komplisert regelverk, og diskusjonen omkring forståelsen og anvendelsen av enkeltreglene foregår stadig, ikke minst i saker for Sivilombudet.

Denne nye utgaven av boken er resultatet av en fullstendig gjennomgang og oppdatering av fremstillingen i første utgave, fra 2009. Den presenterer og kommenterer også forskriften til Offentleglova, som på viktige punkter presiserer og til dels innskrenker retten til innsyn etter lovens utgangspunkter.

Fremstillingen er skrevet med sikte på å kunne fungere som oppslagsbok for tilsatte i offentlig forvaltning, folkevalgte i kommuner og fylkeskommuner, journalister og andre interesserte borgere. Samtidig gir den på flere punkter innspill til den løpende juridiske debatt om forståelsen av vanskelige bestemmelser.

Jan Fridthjof Bernt er professor emeritus i offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen. Han har vært leder for en rekke lovutvalg, herunder lovutvalget som utarbeidet utkast til den forrige kommuneloven, og har et omfattende forfatterskap innen forvaltningsrettslige emner, blant annet Frihagens forvaltningsrett (sammen med Ørnulf Rasmussen), God forvaltningsskikk (sammen med Camilla Bernt) og Kommuneloven 2018 (sammen med Oddvar Overå).

Olav Haugen Moen er advokat ansatt hos Kommuneadvokaten i Oslo kommune. Han har doktorgrad i forvaltningsrett på avhandlingen «Forvaltningsskjønn og domstolskontroll».

Om boka

ISBN9788245044201
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245043839
Originalt formatPDF
ForfattereJan Fridthjof BerntOlav Haugen Moen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde