Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Klinisk pediatri
Trond Markestad

Klinisk pediatri

2023Bokmål504 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Klinisk pediatri er en lærebok i barnesykdommer som på en pedagogisk måte kombinerer faktakunnskap med en problemorientert tilnærming, slik helsepersonell til daglig møter utfordringene. Boken gir råd om tilnærmingen til både barnet og familien og legger vekt på en systematisk differensialdiagnostisk tenkemåte.
Boken beskriver den normale variasjonen i vekst og utvikling, og poengterer betydningen av vanlige symptomer og kliniske funn. Det er lagt vekt på enkle patofysiologiske forklaringsmodeller og praktiske beslutningskjeder i utredning, observasjon og behandling. Vanlige sykdommer er viet størst plass og gitt så bred omtale at boken kan være en god praktisk veileder. Sjeldne sykdommer er tatt med i et slikt omfang og i en slik sammenheng at de kan gjenkjennes i en diagnostisk prosess. Kommunikasjon med foreldre og barn, samt praktisk forebyggende helsearbeid er også viet stor plass.
Den første utgaven kom ut i 2003, 2. utgave i 2009 og 3. utgave i 2016. Denne 4. utgaven er betydelig omarbeidet, utvidet og oppdatert. Leger med spesiell kompetanse har bidratt som medforfattere i de fleste kapitlene. Boken er rikt illustrert med bilder, figurer, flytskjemaer og tabeller.
Klinisk pediatri er beregnet på medisinstudenter, leger, sykepleiestudenter i videreutdanning i barnesykepleie, helsesykepleiere, sykepleiere og annet helsepersonell som særlig arbeider med barn.
Trond Markestad er dr.med. og spesialist i barnesykdommer. Han har lang og bred klinisk erfaring med barn fra universitetssykehus i USA og Canada, og fra Haukeland universitetssykehus og lokalsykehus. Han har også flere års erfaring som kommuneoverlege, helsestasjonslegeog skolelege, og som leder av Rådet for legeetikk i Den norske legeforening. Han har i en årrekke undervist i pediatri og medisinsk etikk for medisinstudenter, andre helsefagstudenter, leger og annet helsepersonell. Han har bred forskningserfaring og ble i 2012 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for sin innsats innen nyfødtmedisin. For 2014 mottok han L. Meltzers høyskolefonds pris for fremragende forskningsformidling fra Universitetet i Bergen. Fra 2016 er han professor emeritus ved Universitetet i Bergen og underviser fortsatt i pediatri og yrkesetikk for helsefagstudenter og helsepersonell. Han ga ut boken Helsefaglig yrkesetikk i daglig klinisk praksis i 2020.

ISBN9788245044812
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 4. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245044027
Originalt formatEPUB
ForfattereTrond Markestad
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Klinisk pediatri er en lærebok i barnesykdommer som på en pedagogisk måte kombinerer faktakunnskap med en problemorientert tilnærming, slik helsepersonell til daglig møter utfordringene. Boken gir råd om tilnærmingen til både barnet og familien og legger vekt på en systematisk differensialdiagnostisk tenkemåte.
Boken beskriver den normale variasjonen i vekst og utvikling, og poengterer betydningen av vanlige symptomer og kliniske funn. Det er lagt vekt på enkle patofysiologiske forklaringsmodeller og praktiske beslutningskjeder i utredning, observasjon og behandling. Vanlige sykdommer er viet størst plass og gitt så bred omtale at boken kan være en god praktisk veileder. Sjeldne sykdommer er tatt med i et slikt omfang og i en slik sammenheng at de kan gjenkjennes i en diagnostisk prosess. Kommunikasjon med foreldre og barn, samt praktisk forebyggende helsearbeid er også viet stor plass.
Den første utgaven kom ut i 2003, 2. utgave i 2009 og 3. utgave i 2016. Denne 4. utgaven er betydelig omarbeidet, utvidet og oppdatert. Leger med spesiell kompetanse har bidratt som medforfattere i de fleste kapitlene. Boken er rikt illustrert med bilder, figurer, flytskjemaer og tabeller.
Klinisk pediatri er beregnet på medisinstudenter, leger, sykepleiestudenter i videreutdanning i barnesykepleie, helsesykepleiere, sykepleiere og annet helsepersonell som særlig arbeider med barn.
Trond Markestad er dr.med. og spesialist i barnesykdommer. Han har lang og bred klinisk erfaring med barn fra universitetssykehus i USA og Canada, og fra Haukeland universitetssykehus og lokalsykehus. Han har også flere års erfaring som kommuneoverlege, helsestasjonslegeog skolelege, og som leder av Rådet for legeetikk i Den norske legeforening. Han har i en årrekke undervist i pediatri og medisinsk etikk for medisinstudenter, andre helsefagstudenter, leger og annet helsepersonell. Han har bred forskningserfaring og ble i 2012 utnevnt til ridder av 1. klasse av St. Olavs orden for sin innsats innen nyfødtmedisin. For 2014 mottok han L. Meltzers høyskolefonds pris for fremragende forskningsformidling fra Universitetet i Bergen. Fra 2016 er han professor emeritus ved Universitetet i Bergen og underviser fortsatt i pediatri og yrkesetikk for helsefagstudenter og helsepersonell. Han ga ut boken Helsefaglig yrkesetikk i daglig klinisk praksis i 2020.

Om boka

ISBN9788245044812
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 4. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245044027
Originalt formatEPUB
ForfattereTrond Markestad
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde