Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Å tenke sykepleiefaglig : essay i utvalg
Herdis Alvsvåg

Å tenke sykepleiefaglig : essay i utvalg

2022Bokmål384 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Sykepleiefaget er ikke et hvilket som helst fag. Sykepleie er å ha faglig omsorg for og ta vare på grunnleggende behov, pleie, fremme helse og forebygge sykdom fra fosteret i mors mage til barn og ungdom, voksne og eldre og hos døende. Sykepleie tar alltid utgangspunkt i situasjoner hvor liv og helse, og sykdom og lidelse, står på spill. Faget er sammensatt og kan ikke samles i korte definisjoner. For å forvalte samfunnsoppdraget og vårt fagetiske ansvar for enkeltpersoner og samfunn, trenger vi sykepleiere som er bevisste sin sykepleiefaglige funksjon, som tenker og handler profesjonelt, og som samhandler med andre profesjoner på dette grunnlag.
Denne boken består av utvalgte tidligere publiserte tekster med ny innledning og nye introduksjoner til hver av de fire hoveddelene som boken er delt inn i. Boken kretser rundt temaer som sykepleie-fagetisk relasjonell praksis, profesjon og kunnskap, profesjon og samfunn, og avslutningsvis sentrale verdier, perspektiver og begreper. Forfatterens håp er at boken kan føre til at nye generasjoner sykepleiere ser utfordringer som sykepleiefaget har i dag, deltar aktivt som sykepleiere og sykepleieundervisere, fører faglige dialoger, og tenker og handler sykepleiefaglig i tverrfaglige team. Kort sagt at boken bidrar til å tenke sykepleiefaglig.
Herdis Alvsvåg har vært ansatt ved VID vitenskapelige høgskole i en årrekke og er nå professor emerita ved samme høgskole. Hun har skrevet bøker og fagartikler innenfor sykepleie, etikk, utdanning, danning og sosialpolitikk. Alvsvåg har også undervist og veiledet studenter innenfor disse områdene.

ISBN9788245044829
UtgiverFagbokforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereHerdis Alvsvåg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Sykepleiefaget er ikke et hvilket som helst fag. Sykepleie er å ha faglig omsorg for og ta vare på grunnleggende behov, pleie, fremme helse og forebygge sykdom fra fosteret i mors mage til barn og ungdom, voksne og eldre og hos døende. Sykepleie tar alltid utgangspunkt i situasjoner hvor liv og helse, og sykdom og lidelse, står på spill. Faget er sammensatt og kan ikke samles i korte definisjoner. For å forvalte samfunnsoppdraget og vårt fagetiske ansvar for enkeltpersoner og samfunn, trenger vi sykepleiere som er bevisste sin sykepleiefaglige funksjon, som tenker og handler profesjonelt, og som samhandler med andre profesjoner på dette grunnlag.
Denne boken består av utvalgte tidligere publiserte tekster med ny innledning og nye introduksjoner til hver av de fire hoveddelene som boken er delt inn i. Boken kretser rundt temaer som sykepleie-fagetisk relasjonell praksis, profesjon og kunnskap, profesjon og samfunn, og avslutningsvis sentrale verdier, perspektiver og begreper. Forfatterens håp er at boken kan føre til at nye generasjoner sykepleiere ser utfordringer som sykepleiefaget har i dag, deltar aktivt som sykepleiere og sykepleieundervisere, fører faglige dialoger, og tenker og handler sykepleiefaglig i tverrfaglige team. Kort sagt at boken bidrar til å tenke sykepleiefaglig.
Herdis Alvsvåg har vært ansatt ved VID vitenskapelige høgskole i en årrekke og er nå professor emerita ved samme høgskole. Hun har skrevet bøker og fagartikler innenfor sykepleie, etikk, utdanning, danning og sosialpolitikk. Alvsvåg har også undervist og veiledet studenter innenfor disse områdene.

Om boka

ISBN9788245044829
UtgiverFagbokforlaget
Originalt formatEPUB
ForfattereHerdis Alvsvåg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde