Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Dimensjoneringsteknikk for ingeniører
Geir Terjesen

Dimensjoneringsteknikk for ingeniører

2023Bokmål656 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Dimensjoneringsteknikk for ingeniører er skrevet for å dekke en del av pensum i maskindesign ved NMBU. Boken tar utgangspunkt i forskjellige tema som skal gi ingeniøren relevant dimensjoneringskunnskap. I praksis viser det seg at mange studenter også får behov for kunnskap om dimensjoneringsstandarder. Det er derfor gitt en innføring i Eurokode 3 (stålkonstruksjoner), som benyttes ved løsning av noen kjente maskintekniske dimensjoneringsoppgaver.
Boken kopler fasthetslæren til dimensjoneringsteknikken og har en rekke beregningseksempler for å illustrere teorien. Relevante tabeller er tatt med i boken slik at behovet for tilleggslitteratur reduseres. Boken forutsetter forkunnskaper i mekanikk og konstruksjons-teknikk. Det er likevel tatt med noen repetisjonstema for å lette innlæring av nytt fagstoff. Utledninger er i stor grad skilt ut i egne delkapitler for å gi leseren bedre oversikt over beregningsgangen.
Boken er lagt opp slik at den kan brukes på kurs på bachelor- og masternivå, hvor relevante tema kan velges ut. Boken kan også være nyttig som oppslagsverk for praktiserende ingeniører og arkitekter som har behov for dimensjoneringskunnskap.
Denne 2. utgaven kommer utelukkende i digital utgave (E-bok, pdf). Noen avsnitt i boken er skrevet om og andre feil og mangler er rettet opp. Det har også kommet til et nytt tema om valg av stålmaterialer og stålprodukter som skal bidra til å gi studentene grunnleggende kunnskaper om material- og profilvalg i stål.
Geir Terjesen er førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og teknologiledelse ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har over tretti års erfaring med å undervise maskinfag fra Forsvaret, aluminiumsindustrien, bilbransjen, høgskoler og universiteter. Terjesen har undervist tekniker-, ingeniør- og sivilingeniørstudenter i dimensjoneringsteknikk, og han har publisert flere fagartikler.

ISBN9788245046151
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245035193
Originalt formatPDF
ForfattereGeir Terjesen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Dimensjoneringsteknikk for ingeniører er skrevet for å dekke en del av pensum i maskindesign ved NMBU. Boken tar utgangspunkt i forskjellige tema som skal gi ingeniøren relevant dimensjoneringskunnskap. I praksis viser det seg at mange studenter også får behov for kunnskap om dimensjoneringsstandarder. Det er derfor gitt en innføring i Eurokode 3 (stålkonstruksjoner), som benyttes ved løsning av noen kjente maskintekniske dimensjoneringsoppgaver.
Boken kopler fasthetslæren til dimensjoneringsteknikken og har en rekke beregningseksempler for å illustrere teorien. Relevante tabeller er tatt med i boken slik at behovet for tilleggslitteratur reduseres. Boken forutsetter forkunnskaper i mekanikk og konstruksjons-teknikk. Det er likevel tatt med noen repetisjonstema for å lette innlæring av nytt fagstoff. Utledninger er i stor grad skilt ut i egne delkapitler for å gi leseren bedre oversikt over beregningsgangen.
Boken er lagt opp slik at den kan brukes på kurs på bachelor- og masternivå, hvor relevante tema kan velges ut. Boken kan også være nyttig som oppslagsverk for praktiserende ingeniører og arkitekter som har behov for dimensjoneringskunnskap.
Denne 2. utgaven kommer utelukkende i digital utgave (E-bok, pdf). Noen avsnitt i boken er skrevet om og andre feil og mangler er rettet opp. Det har også kommet til et nytt tema om valg av stålmaterialer og stålprodukter som skal bidra til å gi studentene grunnleggende kunnskaper om material- og profilvalg i stål.
Geir Terjesen er førsteamanuensis ved Institutt for maskinteknikk og teknologiledelse ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU). Han har over tretti års erfaring med å undervise maskinfag fra Forsvaret, aluminiumsindustrien, bilbransjen, høgskoler og universiteter. Terjesen har undervist tekniker-, ingeniør- og sivilingeniørstudenter i dimensjoneringsteknikk, og han har publisert flere fagartikler.

Om boka

ISBN9788245046151
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2021
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245035193
Originalt formatPDF
ForfattereGeir Terjesen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde