Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Sykehjemmet : hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass
Anne Marie Mork Rokstad (red.)Cecilie Høj Anvik (red.)

Sykehjemmet : hjem, helseinstitusjon og arbeidsplass

2023Bokmål, Nynorsk232 sider

Sykehjemmet er en kompleks institusjon, og skal dekke mange behov og funksjoner. Utfordringene knyttet til mennesker i en livsfase hvor de trenger avansert helsehjelp, omsorg og andre forhold, er mange og sammensatte. Nettopp derfor er det er viktig å beskrive og forstå sykehjem med forskjellige faglige blikk, som får fram ulike aspekter og dimensjoner ved sykehjemmet. Forfatterne ønsker å bidra til en bred forståelse både av hva et sykehjem er, og hvilke utfordringer sektoren står overfor. Boka er en tverrfaglig vitenskapelig antologi. De fagfellevurderte kapitlene viser et mangfold av faglige perspektiver som gir innspill til hvordan vi kan planlegge for fremtidige behov og kompetanse, og utvikle sykehjemmet i tråd med disse. Et felles mål for boken er å gi et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å skape best mulig tjenestekvalitet i sykehjem. Dette er viktig både for de som skal bo i sykehjem, for pårørende og for de ansatte. Målgruppen for boka er profesjonelle utøvere innen helse- og sosialfagene, herunder alle som arbeider i sykehjem og studenter. Undervisningspersonell i universiteter og høgskoler, ansatte i administrasjon og ledelse, samt pårørende vil også kunne finne boka interessant. Anne Marie Mork Rokstad er professor ved Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier med klinisk erfaring fra alderspsykiatri og har en doktorgrad på temaet implementering av personsentrert omsorg i sykehjem. Videre forskning har blant annet vært knyttet til dagaktivitetstilbud, forebygging av risikofaktorer for kognitiv svikt og behov hos personer med demens. Cecilie Høj Anvik er professor i velferdssosiologi ved Nord universitet. Hennes forskningsfelt er utsatte grupper og tjenester innenfor velferdsstaten, med særlig tematisk innretning mot institusjonsbasert eldreomsorg, unge i sårbare livssituasjoner og funksjonshemning. Anvik har en doktorgrad i sosialantropologi fra NTNU. Atle Ødegård er

ISBN9788245046168
UtgiverFagbokforlaget
UtgaveopplysningForord av Knut Engedal. 1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245033137
Originalt formatEPUB
RedaktørerAnne Marie Mork RokstadCecilie Høj AnvikAtle Ødegård

Sykehjemmet er en kompleks institusjon, og skal dekke mange behov og funksjoner. Utfordringene knyttet til mennesker i en livsfase hvor de trenger avansert helsehjelp, omsorg og andre forhold, er mange og sammensatte. Nettopp derfor er det er viktig å beskrive og forstå sykehjem med forskjellige faglige blikk, som får fram ulike aspekter og dimensjoner ved sykehjemmet. Forfatterne ønsker å bidra til en bred forståelse både av hva et sykehjem er, og hvilke utfordringer sektoren står overfor. Boka er en tverrfaglig vitenskapelig antologi. De fagfellevurderte kapitlene viser et mangfold av faglige perspektiver som gir innspill til hvordan vi kan planlegge for fremtidige behov og kompetanse, og utvikle sykehjemmet i tråd med disse. Et felles mål for boken er å gi et kunnskapsgrunnlag som kan bidra til å skape best mulig tjenestekvalitet i sykehjem. Dette er viktig både for de som skal bo i sykehjem, for pårørende og for de ansatte. Målgruppen for boka er profesjonelle utøvere innen helse- og sosialfagene, herunder alle som arbeider i sykehjem og studenter. Undervisningspersonell i universiteter og høgskoler, ansatte i administrasjon og ledelse, samt pårørende vil også kunne finne boka interessant. Anne Marie Mork Rokstad er professor ved Høgskolen i Molde og seniorforsker ved Nasjonalt senter for aldring og helse. Hun er utdannet psykiatrisk sykepleier med klinisk erfaring fra alderspsykiatri og har en doktorgrad på temaet implementering av personsentrert omsorg i sykehjem. Videre forskning har blant annet vært knyttet til dagaktivitetstilbud, forebygging av risikofaktorer for kognitiv svikt og behov hos personer med demens. Cecilie Høj Anvik er professor i velferdssosiologi ved Nord universitet. Hennes forskningsfelt er utsatte grupper og tjenester innenfor velferdsstaten, med særlig tematisk innretning mot institusjonsbasert eldreomsorg, unge i sårbare livssituasjoner og funksjonshemning. Anvik har en doktorgrad i sosialantropologi fra NTNU. Atle Ødegård er

Om boka

ISBN9788245046168
UtgiverFagbokforlaget
UtgaveopplysningForord av Knut Engedal. 1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245033137
Originalt formatEPUB
RedaktørerAnne Marie Mork RokstadCecilie Høj AnvikAtle Ødegård

Tema

Dine data – ditt valg

Våre nettsider benytter informasjonskapsler (cookies) og brukerdata til analyse og noen funksjoner. Les mer om hva slags data vi bruker, hvordan vi administrerer dem og dine rettigheter i cookie-erklæringen vår.

Du kan velge å kun ha nødvendige informasjonskapsler og brukerdata, men du kan også velge å godta alle. Slik hjelper du oss med å finne de riktige bøkene og tilpasse tjenesten for deg!