Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Å studere utvikling av andrespråk
Ann-Kristin Helland Gujord

Å studere utvikling av andrespråk

2023Bokmål, Nynorsk362 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Kunnskap om utvikling av andrespråk er svært viktig i en verden med høy mobilitet, hvor stadig flere mennesker har behov for å lære nye språk.
Denne boka forklarer hvordan utvikling av andre-språk skiller seg fra annen språkutvikling, hva som kjennetegner denne språkutviklingen over tid, og hvordan man kan analysere språket til innlærerne. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne følge med på språkutviklingen hos barn, unge og voksne som lærer et andrespråk, og for å vite hvordan man kan støtte den på best mulig måte. Boka gir også en oversikt over sentrale teoretiske tilnær-minger til andrespråksutvikling.
Ann-Kristin Helland Gujord er professor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, lit-terære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
Se flere utgitte og planlagte bøker i Å studere-serien her.

ISBN9788245047226
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245037371
Originalt formatEPUB
ForfattereAnn-Kristin Helland Gujord
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Kunnskap om utvikling av andrespråk er svært viktig i en verden med høy mobilitet, hvor stadig flere mennesker har behov for å lære nye språk.
Denne boka forklarer hvordan utvikling av andre-språk skiller seg fra annen språkutvikling, hva som kjennetegner denne språkutviklingen over tid, og hvordan man kan analysere språket til innlærerne. Denne kunnskapen er nødvendig for å kunne følge med på språkutviklingen hos barn, unge og voksne som lærer et andrespråk, og for å vite hvordan man kan støtte den på best mulig måte. Boka gir også en oversikt over sentrale teoretiske tilnær-minger til andrespråksutvikling.
Ann-Kristin Helland Gujord er professor i norsk som andrespråk ved Institutt for lingvistiske, lit-terære og estetiske studier, Universitetet i Bergen.
Se flere utgitte og planlagte bøker i Å studere-serien her.

Om boka

ISBN9788245047226
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245037371
Originalt formatEPUB
ForfattereAnn-Kristin Helland Gujord
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde