Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Godt nok og bedre : kvalitet i psykisk helse- og rustjenester
Lars Ravn ØhlckersAndreas Teisner Høstmælingen

Godt nok og bedre : kvalitet i psykisk helse- og rustjenester

2023Bokmål137 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Kvalitet i helsetjenester er allemannseie. Vi ønsker å være trygge på at hvis vi eller våre nærmeste får helseutfordringer, vil tjenestene gjøre det de kan for å hjelpe, og at kvaliteten på tjenesten er god. Om man følger den offentlige debatten om tjenestetilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer, vet man at det ikke alltid ser ut til å være tilfellet. Pasienter står fram med historier om manglende eller for dårlig behandling. Fagfolk uttrykker bekymring for at man ikke har gode nok rammer til å gjøre jobben sin. Politikere lover år etter år at tjenestene skal bli bedre.
I denne boken gir forfatterne en oversikt over kompleksiteten som kvalitetsbegrepet rommer. Både myndigheter, ledere, fagpersoner og pasienter har ulike perspektiver på kvalitet, og de ulike perspektivene kan noen ganger komme i konflikt. Forfatterne presenterer hvordan de ulike nivåene i psykisk helse- og rustjenester jobber for å skape og sikre god kvalitet, fra det politiske nivået og de sentrale myndigheter ned til det kliniske møtet mellom profesjonsutøver og pasient. De løfter også fram noen uenigheter som oppstår i arbeidet med kvalitet, med spesielt søkelys på myndighetenes og profesjonsutøvernes ulike syn på hva som utgjør god kvalitet. Disse uenighetene speiler ulike syn på helsepolitiske og helseadministrative virkemidler, men berører også grunnlagsdiskusjoner i fagfeltet.
Forfatterne har skrevet denne boken for å bidra til at både kommende, nye og etablerte profesjonsutøvere skal legge til grunn en nyansert forståelse av kvalitet. Boken vil også være nyttig for ledere, byråkrater, politikere og pasienter.

ISBN9788245047479
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245035285
Originalt formatEPUB
ForfattereLars Ravn ØhlckersAndreas Teisner HøstmælingenJohan Siqveland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Kvalitet i helsetjenester er allemannseie. Vi ønsker å være trygge på at hvis vi eller våre nærmeste får helseutfordringer, vil tjenestene gjøre det de kan for å hjelpe, og at kvaliteten på tjenesten er god. Om man følger den offentlige debatten om tjenestetilbudet til mennesker med psykisk helse- og rusutfordringer, vet man at det ikke alltid ser ut til å være tilfellet. Pasienter står fram med historier om manglende eller for dårlig behandling. Fagfolk uttrykker bekymring for at man ikke har gode nok rammer til å gjøre jobben sin. Politikere lover år etter år at tjenestene skal bli bedre.
I denne boken gir forfatterne en oversikt over kompleksiteten som kvalitetsbegrepet rommer. Både myndigheter, ledere, fagpersoner og pasienter har ulike perspektiver på kvalitet, og de ulike perspektivene kan noen ganger komme i konflikt. Forfatterne presenterer hvordan de ulike nivåene i psykisk helse- og rustjenester jobber for å skape og sikre god kvalitet, fra det politiske nivået og de sentrale myndigheter ned til det kliniske møtet mellom profesjonsutøver og pasient. De løfter også fram noen uenigheter som oppstår i arbeidet med kvalitet, med spesielt søkelys på myndighetenes og profesjonsutøvernes ulike syn på hva som utgjør god kvalitet. Disse uenighetene speiler ulike syn på helsepolitiske og helseadministrative virkemidler, men berører også grunnlagsdiskusjoner i fagfeltet.
Forfatterne har skrevet denne boken for å bidra til at både kommende, nye og etablerte profesjonsutøvere skal legge til grunn en nyansert forståelse av kvalitet. Boken vil også være nyttig for ledere, byråkrater, politikere og pasienter.

Om boka

ISBN9788245047479
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245035285
Originalt formatEPUB
ForfattereLars Ravn ØhlckersAndreas Teisner HøstmælingenJohan Siqveland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde