Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Omsorg i barnehagen
Kristin Rydjord Tholin

Omsorg i barnehagen

2023Bokmål221 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Omsorg, lek, læring og danning er kjernebegreper i barnehagepedagogikken, men har omsorg havnet i skyggen av læring i barnehagen? I politiske dokumenter er begrepet omsorg lite vektlagt, og selv i forskning og faglitteratur er det lite utforsket. På bakgrunn av den grunnleggende, men selvfølgelige, rollen som omsorg har, kan dette være problematisk. Derfor er det nødvendig med et forsterket engasjement for omsorg i barnehagen. Intensjonen med boken er konsentrert oppmerksomhet på omsorg som fenomen, og særlig omsorgsrelasjoner med vekt på dialogiske, gjensidige og dynamiske sider ved forholdet. Barn er aktive omsorgsdeltakere, og ambisjonen er å utvikle et kunnskapsgrunnlag som skiller seg fra den hverdagslige og amatørmessige kunnskapen om omsorg. Boken inneholder relevant teori og forskning omkring temaet, og det er også lagt vekt på metoder og strategier som studenter og barnehagelærere kan anvende for å utvikle sin egen omsorgskompetanse.
Denne andre utgaven er oppdatert med nyere forskning og føringer i barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kristin Rydjord Tholin er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

ISBN9788245047769
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245045864
Originalt formatEPUB
ForfattereKristin Rydjord Tholin
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Omsorg, lek, læring og danning er kjernebegreper i barnehagepedagogikken, men har omsorg havnet i skyggen av læring i barnehagen? I politiske dokumenter er begrepet omsorg lite vektlagt, og selv i forskning og faglitteratur er det lite utforsket. På bakgrunn av den grunnleggende, men selvfølgelige, rollen som omsorg har, kan dette være problematisk. Derfor er det nødvendig med et forsterket engasjement for omsorg i barnehagen. Intensjonen med boken er konsentrert oppmerksomhet på omsorg som fenomen, og særlig omsorgsrelasjoner med vekt på dialogiske, gjensidige og dynamiske sider ved forholdet. Barn er aktive omsorgsdeltakere, og ambisjonen er å utvikle et kunnskapsgrunnlag som skiller seg fra den hverdagslige og amatørmessige kunnskapen om omsorg. Boken inneholder relevant teori og forskning omkring temaet, og det er også lagt vekt på metoder og strategier som studenter og barnehagelærere kan anvende for å utvikle sin egen omsorgskompetanse.
Denne andre utgaven er oppdatert med nyere forskning og føringer i barnehageloven og rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver. Kristin Rydjord Tholin er dosent i pedagogikk ved Universitetet i Sørøst-Norge.

Om boka

ISBN9788245047769
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245045864
Originalt formatEPUB
ForfattereKristin Rydjord Tholin
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde