Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Sjømakt : politikk, strategi og militære operasjoner i det maritime domenet
Bjørn Terjesen (red.)Hans Jørgen B. Wiborg (red.)

Sjømakt : politikk, strategi og militære operasjoner i det maritime domenet

2023BokmålOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Begrepet sjømakt handler om staters evne til å nå sine mål til sjøs. For kyststaten Norge handler disse målene særlig om olje, gass, fisk og sjøfart, men også om sikkerhet og politisk handlefrihet. I tider hvor freden i Europa trues, blir det stadig tydeligere hvor avhengig Norge er av sjømilitære maktmidler. Denne boken drøfter sjømakt i en norsk og samtidig kontekst, men i en internasjonal og historisk ramme. Målet er å vise hvordan ulike aspekter ved sjømakt har betydning for Norge. Kapitlene tar for seg sjømakt som akademisk disiplin, den strategiske betydningen av Norges beliggenhet og kystlinje, forberedelse og gjennomføring av maritime operasjoner, sjømilitær ledelse, luftmakt som en sentral del av den norske sjømakten, rettslige rammer for maritim myndighetsutøvelse i fredstid, forsvarsplanlegging, og sjømaktens rolle i internasjonal politikk.
Bjørn Terjesen er kommandørkaptein (P) og førstelektor i historie ved Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen.
Hans Jørgen B. Wiborg er høgskolelektor i sjømakt ved Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen.

ISBN9788245048421
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245042962
Originalt formatEPUB
RedaktørerBjørn TerjesenHans Jørgen B. Wiborg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Begrepet sjømakt handler om staters evne til å nå sine mål til sjøs. For kyststaten Norge handler disse målene særlig om olje, gass, fisk og sjøfart, men også om sikkerhet og politisk handlefrihet. I tider hvor freden i Europa trues, blir det stadig tydeligere hvor avhengig Norge er av sjømilitære maktmidler. Denne boken drøfter sjømakt i en norsk og samtidig kontekst, men i en internasjonal og historisk ramme. Målet er å vise hvordan ulike aspekter ved sjømakt har betydning for Norge. Kapitlene tar for seg sjømakt som akademisk disiplin, den strategiske betydningen av Norges beliggenhet og kystlinje, forberedelse og gjennomføring av maritime operasjoner, sjømilitær ledelse, luftmakt som en sentral del av den norske sjømakten, rettslige rammer for maritim myndighetsutøvelse i fredstid, forsvarsplanlegging, og sjømaktens rolle i internasjonal politikk.
Bjørn Terjesen er kommandørkaptein (P) og førstelektor i historie ved Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen.
Hans Jørgen B. Wiborg er høgskolelektor i sjømakt ved Forsvarets høgskole/Sjøkrigsskolen.

Om boka

ISBN9788245048421
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245042962
Originalt formatEPUB
RedaktørerBjørn TerjesenHans Jørgen B. Wiborg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde