Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Norges torvmoser
Kjell Ivar Flatberg

Norges torvmoser

2023Bokmål307 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Norge med Svalbard har Europas mest spennende og artsrike torvmoseflora, og på Svalbard finner en verdens nordligste forekomster av torvmoser under barske arktiske forhold. Bare tre av de europeiske artene er ikke funnet i Norge. Også i verdenssammenheng er den norske torvmosefloraen særegen.
Femtifem forskjellige torvmoser fra Norge er i denne boken for første gang omtalt samlet og illustrert med fargebilder og kart som viser deres utbredelse. I tillegg inngår seks andre arter som kan tenkes å bli funnet i landet.
Myr er torvmosenes viktigste voksested, og det er et tett avhengighetsforhold mellom torvmoser, myr og dannelse av torv. Omtrent halvparten av verdens myrtorv består av torvmoserester. Torvmosene har helt spesielle kjemiske og konserverende egenskaper som gjør at de skaper forhold rundt seg som er «sterile»
og som gir lav nedbrytning av plantene som vokser på stedet og den torven som blir dannet under. Det gjør at planter og dyr og rester av disse kan oppbevares utrolig naturtro i torven gjennom tusener av år. Torvmosenes egenskaper gjør også at de er meget effektive bindere av karbon som de har tatt opp og etterpå lagrer i myrtorven under mosedekket.
Det er mer karbon lagret i verdens torvmoser og myrtorv enn i noe annet landøkosystem, og myr er også den norske naturtypen som lagrer mest karbon pr. arealenhet. Torvmoseslekten lagrer mer karbon enn noen annen plantegruppe i verden, og står derfor sentralt i diskusjonen om drivhuseffekten.
Myr og torv er derfor omtalt spesielt, og dette er også en fagbok om norske myrer og torvmosenes utbredelse og rolle i dette økosystemet. Her er også bruk av torvmoser og torv til ulike formål bredt omtalt.
Torvmosene er tilholdssted for et yrende liv av mikroskopiske organismer av forskjellig slag, fra bakterier til smålav, småsopp og ørsmå midd. Dette livet gis også en omfattende omtale i boken.
Kjell Ivar Flatberg er professor emeritus ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Han er en av verdens fremste

ISBN9788245049145
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2013
ISBN på tilsvarende papirutgave9788232102945
Originalt formatPDF
ForfattereKjell Ivar Flatberg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Norge med Svalbard har Europas mest spennende og artsrike torvmoseflora, og på Svalbard finner en verdens nordligste forekomster av torvmoser under barske arktiske forhold. Bare tre av de europeiske artene er ikke funnet i Norge. Også i verdenssammenheng er den norske torvmosefloraen særegen.
Femtifem forskjellige torvmoser fra Norge er i denne boken for første gang omtalt samlet og illustrert med fargebilder og kart som viser deres utbredelse. I tillegg inngår seks andre arter som kan tenkes å bli funnet i landet.
Myr er torvmosenes viktigste voksested, og det er et tett avhengighetsforhold mellom torvmoser, myr og dannelse av torv. Omtrent halvparten av verdens myrtorv består av torvmoserester. Torvmosene har helt spesielle kjemiske og konserverende egenskaper som gjør at de skaper forhold rundt seg som er «sterile»
og som gir lav nedbrytning av plantene som vokser på stedet og den torven som blir dannet under. Det gjør at planter og dyr og rester av disse kan oppbevares utrolig naturtro i torven gjennom tusener av år. Torvmosenes egenskaper gjør også at de er meget effektive bindere av karbon som de har tatt opp og etterpå lagrer i myrtorven under mosedekket.
Det er mer karbon lagret i verdens torvmoser og myrtorv enn i noe annet landøkosystem, og myr er også den norske naturtypen som lagrer mest karbon pr. arealenhet. Torvmoseslekten lagrer mer karbon enn noen annen plantegruppe i verden, og står derfor sentralt i diskusjonen om drivhuseffekten.
Myr og torv er derfor omtalt spesielt, og dette er også en fagbok om norske myrer og torvmosenes utbredelse og rolle i dette økosystemet. Her er også bruk av torvmoser og torv til ulike formål bredt omtalt.
Torvmosene er tilholdssted for et yrende liv av mikroskopiske organismer av forskjellig slag, fra bakterier til smålav, småsopp og ørsmå midd. Dette livet gis også en omfattende omtale i boken.
Kjell Ivar Flatberg er professor emeritus ved NTNU Vitenskapsmuseet i Trondheim. Han er en av verdens fremste

Om boka

ISBN9788245049145
UtgiverFagbokforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2013
ISBN på tilsvarende papirutgave9788232102945
Originalt formatPDF
ForfattereKjell Ivar Flatberg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde