Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Etterlatte ved unaturlig død : et særlig fokus på narkotikarelatert død
Kari Dyregrov (red.)Monika Alvestad Reime (red.)

Etterlatte ved unaturlig død : et særlig fokus på narkotikarelatert død

2024Bokmål, Nynorsk288 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Denne bokens hovedmål er å formidle praksisnær og forskningsbasert kunnskap om etterlatte ved brå, uventet, ofte tidlig og stigmatisert død (unaturlig død) - med et spesielt blikk på narkotikarelatert død. Boken vil gi kunnskap og råd til de som er i posisjon til å gi hjelp og støtte, enten man er ansatt i hjelpeapparatet eller er studenter, frivillige hjelpere eller sosiale støttenettverk. Boken kan også være nyttig for etterlatte. Kunnskapen har basis i END-prosjektet (Etterlatte ved narkotikarelatert død) og i tidligere forskning om etterlatte og hjelpetiltak ved unaturlig død.

Boken består av seksten kapitler, og er inndelt i to hoveddeler der den første delen har søkelys på sorgreaksjoner og mestring, mens den andre delen omhandler hjelp og støtte.

Forfatterne er alle END-forskere, som har bakgrunn som sosiologer, sosionomer, vernepleiere, sykepleier, psykolog og statsvitere. Kari Dyregrov og Monika A. Reime, som har sine doktorgrader på unaturlige dødsfall og tjenesteforskning, er skrivende redaktører.

Kari Dyregrov er professor emerita ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), med utdanning som fysioterapeut og sosiolog (dr.philos.). Hun har over 30 års erfaring som forsker på temaene sorg og kriser, hjelpeapparat samt likeperson-og sosial nettverksstøtte, og ledet END-prosjektet fra 2017 til 2021. Hun er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt arbeid.

Monika Alvestad Reime er sosionom med statsvitenskapelig doktorgrad. Hun arbeider som førsteamanuensis ved HVL, og forsker på tjenester til unge med rusmiddelutfordringer og etterlatte ved unaturlige dødsfall. Hun er forsker i END-prosjektet.

ISBN9788245049718
UtgiverFagbokforlaget
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245037340
Originalt formatEPUB
RedaktørerKari DyregrovMonika Alvestad Reime
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Denne bokens hovedmål er å formidle praksisnær og forskningsbasert kunnskap om etterlatte ved brå, uventet, ofte tidlig og stigmatisert død (unaturlig død) - med et spesielt blikk på narkotikarelatert død. Boken vil gi kunnskap og råd til de som er i posisjon til å gi hjelp og støtte, enten man er ansatt i hjelpeapparatet eller er studenter, frivillige hjelpere eller sosiale støttenettverk. Boken kan også være nyttig for etterlatte. Kunnskapen har basis i END-prosjektet (Etterlatte ved narkotikarelatert død) og i tidligere forskning om etterlatte og hjelpetiltak ved unaturlig død.

Boken består av seksten kapitler, og er inndelt i to hoveddeler der den første delen har søkelys på sorgreaksjoner og mestring, mens den andre delen omhandler hjelp og støtte.

Forfatterne er alle END-forskere, som har bakgrunn som sosiologer, sosionomer, vernepleiere, sykepleier, psykolog og statsvitere. Kari Dyregrov og Monika A. Reime, som har sine doktorgrader på unaturlige dødsfall og tjenesteforskning, er skrivende redaktører.

Kari Dyregrov er professor emerita ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), med utdanning som fysioterapeut og sosiolog (dr.philos.). Hun har over 30 års erfaring som forsker på temaene sorg og kriser, hjelpeapparat samt likeperson-og sosial nettverksstøtte, og ledet END-prosjektet fra 2017 til 2021. Hun er utnevnt til Ridder av 1. klasse av Den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sitt arbeid.

Monika Alvestad Reime er sosionom med statsvitenskapelig doktorgrad. Hun arbeider som førsteamanuensis ved HVL, og forsker på tjenester til unge med rusmiddelutfordringer og etterlatte ved unaturlige dødsfall. Hun er forsker i END-prosjektet.

Om boka

ISBN9788245049718
UtgiverFagbokforlaget
ISBN på tilsvarende papirutgave9788245037340
Originalt formatEPUB
RedaktørerKari DyregrovMonika Alvestad Reime
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde