Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Profesjonsetikk for politiet
Geir HeivollEinar Aadland

Profesjonsetikk for politiet

2019Nynorsk215 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Det finst ei rekkje forventningar og krav til korleis politirolla skal utøvast, oppfatningar om kva som er godt og dårleg politiarbeid. Det er desse spørsmåla om kva som er rett og god utøving av politirolla denne boka handlar om. Boka gir ein introduksjon til etikk i politiprofesjonen;kva samfunnet forventar av politiet, korleis politibetjenter kan innfri desse forventningane, og kva som kan skje om dei ikkje gjer det. I første del av boka blir det gjort greie for profesjonsetikk generelt;for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. I andre del av boka ser ein på politiets rolle i samfunnet, og kva etiske tema, utfordringar og problem som pregar politiprofesjonen. Gjennom heile framstillinga blir dette illustrert med praktiske eksempel frå politikvardagen der studentane blir oppfordra til å reflektere over etiske problemstillingar.

ISBN9788252199444
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2018
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252195064
Originalt formatPDF
ForfattereGeir HeivollEinar Aadland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Det finst ei rekkje forventningar og krav til korleis politirolla skal utøvast, oppfatningar om kva som er godt og dårleg politiarbeid. Det er desse spørsmåla om kva som er rett og god utøving av politirolla denne boka handlar om. Boka gir ein introduksjon til etikk i politiprofesjonen;kva samfunnet forventar av politiet, korleis politibetjenter kan innfri desse forventningane, og kva som kan skje om dei ikkje gjer det. I første del av boka blir det gjort greie for profesjonsetikk generelt;for etiske nøkkelomgrep, teoriar og tenkjemåtar. I andre del av boka ser ein på politiets rolle i samfunnet, og kva etiske tema, utfordringar og problem som pregar politiprofesjonen. Gjennom heile framstillinga blir dette illustrert med praktiske eksempel frå politikvardagen der studentane blir oppfordra til å reflektere over etiske problemstillingar.

Om boka

ISBN9788252199444
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2018
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252195064
Originalt formatPDF
ForfattereGeir HeivollEinar Aadland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde