Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Viljen til liv : medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid
Aina Schiøtz

Viljen til liv : medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid

2019Nynorsk510 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Helse og sjukdom, liv og død, er grunnvilkår i alle menneskeliv og samfunn. I dette oversiktsverket følgjer forfattaren hovudlinjene i medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid. Kva slags syn har ein til ulike tider hatt på sjukdom og dei sjuke, og kva slags vilkår har ein bydd pasientane? Og korleis har eit skiftande sjukdomsmønster bidratt til å forme framveksten av medisinsk vitskap og praksis?

Etter ein introduksjon til medisinsk historie som forskingsfelt, følgjer ei oversikt over kva kunnskapsparadigme og sjukdomsteoriar som har rådd opp gjennom historia.

Boka tek vidare opp framveksten av sjukehusvesenet, helseprofesjonar og ulike førebyggingstiltak. Endra sjukdomsoppfatningar, pasienterfaringar og medisinsk etikk er tema i siste del av boka. Hovudvekta i framstillinga ligg på norske forhold, men dette blir sett i lys av internasjonale impulsar og utviklingstrekk. Boka er skriven for studentar i medisin og helsefag og i historie og kulturfag..

ISBN9788252199604
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2017
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252177718
Originalt formatPDF
ForfattereAina Schiøtz
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Helse og sjukdom, liv og død, er grunnvilkår i alle menneskeliv og samfunn. I dette oversiktsverket følgjer forfattaren hovudlinjene i medisin- og helsehistorie frå antikken til vår tid. Kva slags syn har ein til ulike tider hatt på sjukdom og dei sjuke, og kva slags vilkår har ein bydd pasientane? Og korleis har eit skiftande sjukdomsmønster bidratt til å forme framveksten av medisinsk vitskap og praksis?

Etter ein introduksjon til medisinsk historie som forskingsfelt, følgjer ei oversikt over kva kunnskapsparadigme og sjukdomsteoriar som har rådd opp gjennom historia.

Boka tek vidare opp framveksten av sjukehusvesenet, helseprofesjonar og ulike førebyggingstiltak. Endra sjukdomsoppfatningar, pasienterfaringar og medisinsk etikk er tema i siste del av boka. Hovudvekta i framstillinga ligg på norske forhold, men dette blir sett i lys av internasjonale impulsar og utviklingstrekk. Boka er skriven for studentar i medisin og helsefag og i historie og kulturfag..

Om boka

ISBN9788252199604
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2017
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252177718
Originalt formatPDF
ForfattereAina Schiøtz
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde