Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Norsk bistandshistorie
Randi Rønning Balsvik

Norsk bistandshistorie

2019Nynorsk192 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Boka gir ei kortfatta oversikt over Noregs engasjement i internasjonalt bistandsarbeid frå Kerala-prosjektet i 1952 til i dag. Etter å ha gjort greie for korleis utviklingshjelpa kom i gang etter den andre verdskrigen, følgjer forfattaren utviklingslinjene i det norske bistandsarbeidet: Korleis ein har tenkt omkring bistand til ulike tider, kva erfaringar ein har gjort i konkrete prosjekt, og korleis arbeidet har blitt organisert. Noreg markerte seg tidleg innan internasjonalt bistandsarbeid, og med stadig aukande oljeinntekter, kom Noreg til å vere blant dei leiande landa når det gjaldt storleiken på u-hjelpa i høve til folketal. Slik fekk Noreg ei stilling i internasjonale relasjonar langt utover det ein kunne forvente ut i frå folketalet. Ei hovudoppgåve i boka er å syne korleis Noreg nytta dette handlingsrommet.

ISBN9788252199727
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2016
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252188554
Originalt formatPDF
ForfattereRandi Rønning Balsvik
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Boka gir ei kortfatta oversikt over Noregs engasjement i internasjonalt bistandsarbeid frå Kerala-prosjektet i 1952 til i dag. Etter å ha gjort greie for korleis utviklingshjelpa kom i gang etter den andre verdskrigen, følgjer forfattaren utviklingslinjene i det norske bistandsarbeidet: Korleis ein har tenkt omkring bistand til ulike tider, kva erfaringar ein har gjort i konkrete prosjekt, og korleis arbeidet har blitt organisert. Noreg markerte seg tidleg innan internasjonalt bistandsarbeid, og med stadig aukande oljeinntekter, kom Noreg til å vere blant dei leiande landa når det gjaldt storleiken på u-hjelpa i høve til folketal. Slik fekk Noreg ei stilling i internasjonale relasjonar langt utover det ein kunne forvente ut i frå folketalet. Ei hovudoppgåve i boka er å syne korleis Noreg nytta dette handlingsrommet.

Om boka

ISBN9788252199727
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2016
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252188554
Originalt formatPDF
ForfattereRandi Rønning Balsvik
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde