Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Historie i bruk
Ola Svein Stugu

Historie i bruk

2019Nynorsk159 sider
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Bruk av historie er eit tverrfagleg forskingsfelt der omgrep som minne, myte og identitet står sentralt. Boka gir oversikt over teoretiske tilnærmingar til denne tematikken, og forsøker å avklare dei viktigaste omgrepa og forståingsmodellane. Boka inngår i serien Utsyn&innsikt. Å gje meining til det som skjer over tid, er eit menneskeleg grunnbehov. I denne boka drøftar forfattaren ulike meiningsskapande funksjonar historie kan ha. Han viser at førestellingar og forteljingar om fortida ikkje er nøytrale og ufarlege, men at dei kan brukast . både på godt og på vondt. På den eine sida som reiskap til auka sjølvmedvit, på den andre sida til sjåvinisme og undertrykkande ideologi. Studiet av historiebruk er eit tverrfagleg forskingsfelt der omgrep som minne, myte og identitet står sentralt. Boka gir oversyn over teoretiske tilnærmingar til denne tematikken, og forsøker å avklare dei viktigaste omgrepa og forståingsmodellane.

ISBN9788252199734
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2016
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252193732
Originalt formatPDF
ForfattereOla Svein Stugu
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Bruk av historie er eit tverrfagleg forskingsfelt der omgrep som minne, myte og identitet står sentralt. Boka gir oversikt over teoretiske tilnærmingar til denne tematikken, og forsøker å avklare dei viktigaste omgrepa og forståingsmodellane. Boka inngår i serien Utsyn&innsikt. Å gje meining til det som skjer over tid, er eit menneskeleg grunnbehov. I denne boka drøftar forfattaren ulike meiningsskapande funksjonar historie kan ha. Han viser at førestellingar og forteljingar om fortida ikkje er nøytrale og ufarlege, men at dei kan brukast . både på godt og på vondt. På den eine sida som reiskap til auka sjølvmedvit, på den andre sida til sjåvinisme og undertrykkande ideologi. Studiet av historiebruk er eit tverrfagleg forskingsfelt der omgrep som minne, myte og identitet står sentralt. Boka gir oversyn over teoretiske tilnærmingar til denne tematikken, og forsøker å avklare dei viktigaste omgrepa og forståingsmodellane.

Om boka

ISBN9788252199734
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2016
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252193732
Originalt formatPDF
ForfattereOla Svein Stugu
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde