Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Å gripe fortida : innføring i historisk forståing og metode
Astri AndresenSissel Rosland

Å gripe fortida : innføring i historisk forståing og metode

2019Nynorsk238 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Innføring i historisk forståing og metode, revidert utgåve. Kva for innsikt om fortida er det historikarane søkjer? Og korleis går dei fram for å nå denne innsikta og skape meiningsfulle framstillingar av det fortidige? Dette er to av problemstillingane som forfattarane tek opp i denne innføringsboka i historisk forståing og metode. I denne revisjonen er det komme til ein del om munnlege kjelder og bilete. Forfattarane syner mangfaldet i kunnskapen om fortida og arbeidsmåtane som kan brukast for å gripe henne. Dei tek føre seg alle delar av forskingsprosessen, val av problemstilling og avgrensing, metodiske innfallsvinklar i arbeidet med kjelder og, ikkje minst, den rolla teoriane har i slikt arbeid. Boka viser korleis ein kan forklare hendingar og prosessar historisk, samstundes som ho legg vekt på at historiefaget sjølv nettopp må forståast historisk. Emna, metodane og perspektiva har endra seg over tid, samstundes som mykje av det gamle historiefaget pregar måten historikarar arbeider på i dag.

ISBN9788252199789
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2015
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252186635
Originalt formatPDF
ForfattereAstri AndresenSissel RoslandTeemu Sakari RyyminSvein Atle Skålevåg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Innføring i historisk forståing og metode, revidert utgåve. Kva for innsikt om fortida er det historikarane søkjer? Og korleis går dei fram for å nå denne innsikta og skape meiningsfulle framstillingar av det fortidige? Dette er to av problemstillingane som forfattarane tek opp i denne innføringsboka i historisk forståing og metode. I denne revisjonen er det komme til ein del om munnlege kjelder og bilete. Forfattarane syner mangfaldet i kunnskapen om fortida og arbeidsmåtane som kan brukast for å gripe henne. Dei tek føre seg alle delar av forskingsprosessen, val av problemstilling og avgrensing, metodiske innfallsvinklar i arbeidet med kjelder og, ikkje minst, den rolla teoriane har i slikt arbeid. Boka viser korleis ein kan forklare hendingar og prosessar historisk, samstundes som ho legg vekt på at historiefaget sjølv nettopp må forståast historisk. Emna, metodane og perspektiva har endra seg over tid, samstundes som mykje av det gamle historiefaget pregar måten historikarar arbeider på i dag.

Om boka

ISBN9788252199789
UtgiverSamlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2015
ISBN på tilsvarende papirutgave9788252186635
Originalt formatPDF
ForfattereAstri AndresenSissel RoslandTeemu Sakari RyyminSvein Atle Skålevåg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde