Hopp til hovedinnhold

BRUKSVILKÅR

Sist oppdatert: 10 Mai 2023

Bruk

Alle bøker som du får tilgang til, lånes eller kjøpes i Allvit må leses i Allvit. Bøkene er vernet etter Åndsverkloven. Uten uttrykkelig samtykke er eksemplarfremstilling, for eksempel ved ulovlig fildeling, og annen kopiering ikke tillatt med mindre det er hjemlet i lov (kopiering til privat bruk, sitat og lignende). Utnyttelse i strid med lov eller avtale kan medføre erstatnings- og straffeansvar i henhold til Åndsverkloven. Man kan altså ikke kopiere fra innhold i bøkene, men egne notater og markeringer du gjør i bøkene eier du selv.