Hopp til hovedinnhold

Pedagogikk og lærerutdanning

Populære bøker for dette fagområdet

Vis alle
Forskningsmetode for lærerstudenter : å utvikle ny kunnskap i forskning og praksis2021224 sider
Fra kr175,-
Forskningsmetode for masterstudenter i lærerutdanningen2020300 sider
Fra kr258,-
Anerkjennelse i skolen : en forutsetning for læring2020410 sider
Fra kr244,-
Analyse i praksis : en håndbok for masterstudenter2020120 sider
Fra kr118,-
Profesjonsfellesskap og skoleutvikling : lærere som lærer2019205 sider
Fra kr147,-
Ungdomslitteratur : ei innføring2020308 sider
Fra kr223,-
Inkludering og mangfold : sett i spesialpedagogisk perspektiv2023288 sider
Fra kr239,-
Læreren i endring? : om nye forventninger til lærerprofesjonen og lærerarbeidet2020137 sider
Fra kr199,-
Hva skal vi med historie? : historiedidaktikk i teori og praksis2020296 sider
Fra kr259,-
Metoder i klasseromsforskning : forskningsdesign, datainnsamling og analyse2021364 sider
Fra kr259,-
Motivasjon for læring : teori og praksis2020127 sider
Fra kr139,-
Gode fagfolk vokser : personlig kompetanse i arbeid med mennesker2024276 sider
Fra kr305,-
Demokratisk medborgerskap : en pedagogisk tilnærming2023165 sider
Fra kr182,-
Det vurderende øyet2019167 sider
Fra kr247,-
Se eleven innenfra : relasjonsarbeid og mentalisering på barnetrinnet2019160 sider
Fra kr247,-
Den flerkulturelle skolen i bevegelse : teoretiske og praktiske perspektiver2021279 sider
Fra kr235,-
Skolefravær : å forstå og håndtere skolefravær og skolevegring2023270 sider
Kr335,-
Med språklige minoriteter i klassen : språklige og faglige utfordringer2020304 sider
Fra kr230,-