Hopp til hovedinnhold
12.01.2023

Hvordan bli god til å drøfte? 👨🏻‍💻

Vet du forskjellen på drøfting og redegjørelse? Vi har oppskriften på hvordan du drøfter i akademiske oppgaver. Sikre deg bedre karakterer ved å følge denne oppskriften step-by-step.

To studenter som jobber sammen med skole i et klasserom. Foto.
Studenter gjør ofte én spesifikk feil når de drøfter i akademiske oppgaver. Mange lister bare opp hva ulike forfattere har sagt eller skrevet. Diskuter emnet fra flere vinkler, og ikke bare aksepter det som blir presenter som sannhet.

Hva er egentlig å drøfte? 🤷🏼‍♀️

Først og fremst må vi ta stilling til hva drøfting faktisk er.

Enkelt forklart er drøfting å diskutere med seg selv. Du skal med andre ord diskutere et emne fra flere vinkler. Det innebærer å komme med kommentarer og stille spørsmål til det som er presentert, og ikke bare liste opp hva ulike forfattere har sagt.

Det viktigste aspektet ved drøfting er å vise at det finnes flere tolkninger og forståelser av det som blir presentert, og ikke bare akseptere det som blir presentert som sannhet.

Godt forhåndsarbeid er ekstra viktig for en god akademisk drøftelse

Start selve drøftingsdelen med å identifisere relevante kilder som kan belyse problemstillingen og synspunktene du presenterer i oppgaven din. Dette kan være bøker, artikler, rapporter og andre artikler skrevet av forskere og eksperter innen feltet.

Visste du at du kan søke i innholdet i alle bøkene vi har tilgjengelig på Allvit? Slik finner du enkelt litteraturen du trenger til oppgaven din. Prøv selv!

Det er viktig å gjøre et godt forhåndsarbeid før du begynner å drøfte et emne i akademiske oppgaver av flere årsaker:

 • Det hjelper deg med å bygge et godt grunnlag for drøftingen din.
 • Det gir oppgaven din kredibilitet. Ved å bruke relevante og anerkjente kilder i drøftingen din, viser du at du har gjort din research og at du har solid forståelse av det aktuelle emnet.
 • Det hjelper deg med å være mer kritisk. Når du undersøker eksisterende teori og forskning, vil du bli utsatt for ulike perspektiver og synspunkter. Dette kan hjelpe deg med å være mer kritisk til de synspunktene du presenterer i oppgaven din og argumentere for dine synspunkter mer effektivt.

Slik drøfter du: Step by step 👊🏼💥

Vi kan gi så mange gode tips vi bare vil, men det er som oftest enklere å forstå hvordan du faktisk drøfter på en god måte, ved å se på et eksempel. Vi skal derfor ta deg gjennom hvordan du drøfter step by step ved hjelp av følgende eksempel:

Oppgaven handler om klimaendringer og hva vi kan gjøre for å redusere vår påvirkning på miljøet.

1. Redegjørelse og disposisjon
Start med å gjøre rede for teori om klimaendringer og hvilke faktorer som bidrar til økt utslipp av klimagasser. Nevn også hvorfor det er viktig å redusere vår påvirkning.

Her kan det være lurt å lage en god disposisjon, for eksempel et tankekart.

Du kan for eksempel trekke inn et sitat fra forfatter X som sier at «Det er viktig å redusere vår avhengighet av fossil energi for å redusere klimagassutslippene (forfatter X, årstall, s..).


2. Teori og synspunkter
Presenter ulike teorier eller synspunkter om hva som kan gjøres for å redusere vår påvirkning på miljøet. For eksempel kan du presentere synspunkter som økt bruk av fornybare energikilder, reduksjon av avfall og økt gjenbruk av materialer.

3. Fordeler og ulemper - utfordringer og muligheter
Drøft fordeler og ulemper ved de ulike teoriene og synspunktene. For eksempel kan du undersøke hva som er de potensielle utfordringene og hindringene ved å øke bruken av fornybare energikilder, eller hva som kan være konsekvensene av å redusere avfall.

Her bør du inkludere sitater fra relevante forfattere for å styrke argumentene dine. For eksempel kan du sitere en forfatter som skriver om fordelene ved økt bruk av fornybare energikilder, eller en annen forfatter som argumenterer for at reduksjon av avfall er viktig for å beskytte miljøet.

Når du drøfter fordeler og ulemper ved ulike teorier og synspunkter, kan du også inkludere sitater fra forfattere som kan belyse eventuelle utfordringer og hindringer ved de ulike tilnærmingene.

Husk at når du bruker sitater fra forfattere, er det viktig å være nøyaktig i kildehenvisningen, slik at leseren kan finne og sjekke kildene dine. I tillegg er det ekstremt viktig for karakteren din!

Lifehack: Se hvordan du kan gjøre kildehenvisning og referanselisten til en lek.

I drøftingen kan du bruke formuleringer som

 • På den ene siden
 • På den andre siden
 • I motsetning til
 • Til forskjell fra
 • Analogt
 • Parallelt med
 • Et annen relevant punkt
 • Dette kan utdypes videre gjennom
 • Dette kan også betraktes fra en annen synsvinkel

Og argumentasjonsuttrykk som

 • Derfor
 • På grunn av
 • For å kunne vise
 • Konklusjonen er
 • Grunner til

Vær obs på at mange tror de drøfter når de gjengir andres argumentasjon eller refererer til ulike synspunkter i en debatt, men dette kalles redegjørelse, og er ikke drøfting (Øyen m.fler., 2013)!

Formuleringene og argumentasjonsuttrykkene er hentet fra skriveveiledningen “Akademisk skriving”. “Akademisk skriving” hjelper deg med å knekke den akademiske skrivekoden og får deg i gang med å skrive tekster slik sensor vil ha dem. Et absolutt must til akademiske oppgaver, spesielt bacheloroppgaven!

Du finner boken her: Slik skriver du oppgaver slik sensor vil ha dem.

4. Konklusjon
Til slutt må du komme med en egen konklusjon.
Her er et eksempel på hvordan konklusjonen kan skrives i dette tilfellet.

«Etter å ha undersøkt teori og eksempler på hvordan økologisk landbruk kan bidra til å redusere vår avhengighet av fossil energi, kan jeg konkludere med at dette kan være en viktig del av løsningen for å redusere klimagassutslippene. Imidlertid kan det også være viktig å se på andre tiltak, som for eksempel økt bruk av fornybare energikilder og økt energieffektivitet, for å kunne oppnå en fullstendig reduksjon av klimagassutslippene. Det er derfor viktig å se på en helhetlig løsning som tar hensyn til flere ulike aspekter av problemet, og ikke bare fokuserer på én enkelt løsning».

Lykke til med den akademiske drøftingen og oppgaven 🙏🏼💜