Hopp til hovedinnhold
02.10.2023

Tips til muntlig eksamen: Slik får du toppkarakterer 🏆

Med disse tipsene har jeg fått toppkarakterer på alle muntlige eksamener jeg har hatt. Få toppkarakter på din neste muntlig eksamen du også.

I denne artikkelen deler jeg praktiske råd, strategier og tips som vil hjelpe deg med å skape en velstrukturert og engasjerende presentasjon som imponerer sensorene.

Student under muntlig eksamen som holder presentasjon foran sensor. Foto.
Kroppsspråk er viktig: Bruk kroppen til å markere viktige punkter, og pek gjerne på bilder eller andre visuelle elementer på presentasjonen din for å understreke et poeng og fange publikummets interesse.

1. Forberedelser til muntlig eksamen

Det finnes mange ulike måter å forberede seg til muntlig eksamen og presentasjoner på. Ved å skrive et utkast til hva du skal si, med andre ord et lite manus, vil det bli enklere å strukturere selve fremføringen og sette opp lysbilder til presentasjonen. Derfor deler jeg forberedelsesfasen opp i tre deler:

  • 1.1 Skrive manus
  • 1.2 Lage presentasjonen (PowerPoint) og øve på fremføring
  • 1.3 Forberedelser til spørsmål etter presentasjonen

1.1 Skrive manus til muntlig eksamen

Før du starter er det viktig at du leser oppgaven nøye! Vær sikker på at du forstår hva det blir spurt om og sørg for at du besvarer alle spørsmålene i oppgaveteksten.

💡 Tips: Marker alle spørsmål i oppgaveteksten med ulike farger.

Hvordan starte presentasjonen? 🤔

Første gullmedalje er å starte presentasjonen din med et overraskende faktum eller et spørsmål. Da fanger du oppmerksomheten til både publikum og sensor, samtidig som du engasjere deres følelser og skaper relevans.

Et spørsmål eller et utsagn som er nøye gjennomtenkt forklarer ofte hvorfor temaet du skal snakke om er viktig eller interessant i en større sammenheng, og dette kan hjelpe publikum med å forstå hvorfor de bør bry seg om det du har å si.

Eksempler på måter du kan starte presentasjonen din, enten med et spennende utsagn eller spørsmål:

Eksempler på spørsmål og utsagn du kan bruke for å starte presentasjonen din. Grafisk illustrasjon.
Hvordan strukturere resten av presentasjonen? 📃

Ja, det var en grunn for at jeg skrev "strukturere". Det er faktisk veldig viktig at du har god struktur og en rød tråd gjennom hele presentasjonen.

I de fleste tilfeller bør selve strukturen på presentasjonen din være inspirert av strukturen på oppgaven, men pass på at det ikke blir en oppramsing.

💡 Tips: Presenter gjerne disposisjonen din for å vise at du har forstått hva du skal snakke om og slik at sensor ser at du har tatt med de viktigste punktene.

Oppmerksomheten til publikum avtar vanligvis med tiden. Presenter mindre konklusjoner og oppsummeringer underveis i presentasjonen, slik at det blir enklere for sensor og publikum å holde fokus. I tillegg øker du også sjansen for at de får med seg flere viktige poenger.

💡 Tips: Bruk fagbegreper fra pensum gjennomgående i presentasjonen (men ikke bruk ord du ikke forstår).

1.2 Lage presentasjonen til muntlig eksamen og øve på fremføring

Lag en god nok presentasjon, slik at du ikke trenger manus 📝

Jeg er overbevist om at å holde presentasjoner med manus i hånden bare ødelegger for deg. Hvis jeg har manuset i hånden, bruker jeg det, selv om jeg egentlig ikke trenger det. Derfor bør du bruke PowerPointen som huskelapp. Skriv stikkord på lysbildene som får deg til å huske det du skal snakke om.

Du bør heller ikke fylle lysbildene med massevis av tekst. Da må sensor og publikum velge mellom å følge med på det du sier, eller lese det som står på skjermen. Hvis du ikke tenker å bruke PowerPointen som hjelpemiddel eller for å forbedre presentasjonen din, bør du revurdere og ikke bruke det i det hele tatt.

Jeg pleier å bruke bilder som illustrerer det jeg skal snakke om, slik at bildene får meg til å huske resten av det jeg har planlagt å si. Bildene gjør også at publikum får en bedre forståelse av temaet du presenterer.

💡 Tips: Det kan også være lurt å bruke grafer eller andre visuelle virkemidler som understreker det du formidler, slik at sensor ser at du faktisk forstår teamet.

Student foran PC. Tekst: Toppstudentenes beste tips - Jeg ønsker å gjøre studiehverdagen din lettere ved å dele mine beste tips for å få gode karakterer på studiet! Foto med grafisk illustrasjon.
Artikkelen er skrevet av Christina Sandnes som er tidligere bachelorstudent ved Handelshøyskolen BI. Hun har fått toppkarakter på sine muntlige eksamener både på videregående og videre utdanning, og ønsker derfor å dele sine beste tips slik at du også kan oppnå det samme.
Øv på presentasjonen 🗣

Det er kanskje kjedelig å gå gjennom den samme presentasjonen gang på gang, men det er det som hjelper deg å bli godt nok forberedt. Øv på presentasjonen foran noen. Enten det er en venn, en forelder eller at du filmer deg selv. Det viktigste er at du kan få konstruktiv kritikk og andre tilbakemeldinger, slik at du kan forbedre presentasjonen etterpå.

🔥 Nederst i presentasjonen kan du laste ned vurderingskriteriene til presentasjoner, slik at de du øver foran kan vurdere deg!

Hold deg innenfor tiden ⏳

Ved å øve på presentasjonen i forkant, finner du også ut om du holder deg innenfor tiden, og om det er noe du må kutte vekk eller legge til. Hvis du skal presentere i 10 minutter, planlegger du slik at presentasjonen varer i nettopp 10 minutter. Ikke 7, ikke 12. Husk at tiden også en del av vurderingskriteriene!

Sjekk også feilene som oftest går igjen i eksamensbesvarelser.


Stopper det opp noen steder? ✋🏼

Fordelen med å øve på presentasjonen i forkant, er at du finner ut hva du har kontroll på, og hva du må øve mer på. Du vil fort merke om du bruker tunge formuleringer som kan være vanskelige å formidle. Da bør du prøve å finne en ny måte å si det på, eller starte setningen annerledes.

Pugg åpningen 💭

Noe du kan gjøre for å føle deg litt tryggere når du skal holde presentasjonen, er å pugge åpningen. Hvis du er usikker på åpningen, vil sannsynligvis usikkerheten prege resten av presentasjonen også.

Planlegg avslutningen 🙏🏼

Det er ikke bare åpningen du bør forberede godt. Du bør også tenke gjennom hvordan du vil avslutte presentasjonen, slik at det ikke blir en typisk "so yeah" eller at du bare takker for deg. Ikke avslutt presentasjonen din på bunnivå. Gi sensor og eventuelt publikum noe de kan ta med seg videre. Gi dem noe de kan huske!

1.3 Forbered deg på spørsmålene etter presentasjonen

Tenk ut spørsmål du kan få 🙋🏼‍♀️

Bruk informasjonen fra emnebeskrivelsen, studiebøkene og presentasjonene fra forelesningene til å forutse hvilke spørsmål som kan komme, og prøv deretter å utarbeide gode svar på disse spørsmålene. Du trenger ikke å dekke alt i selve presentasjonen, men det er smart å være forberedt når spørsmålene blir stilt.

💡 Tips: Spør studenter som har hatt samme eksamen tidligere.

Still spørsmål tilbake om du ikke er sikker 💬

Hvis sensor stiller et spørsmål du ikke helt forstår, bør du be om at hen spesifiserer eller utdyper spørsmålet, eller til og med prøver å omformulere det på en annen måte. Det er bedre å klargjøre spørsmålet, enn å risikere å svare på noe helt annet enn det du faktisk ble spurt om. Dette viser at du er oppmerksom og dedikert til å gi et presist svar.

2. Fremføring av muntlig eksamen

Eksamen starter lenge før selve presentasjonen ⏱

I det sekundet du entrer rommet, eller klikker på zoom-lenken hvis eksamen er digital, har eksamen din startet. Derfor må du smile, være blid og være "på" allerede da for å vise med kroppsspråket ditt at dette er noe du kan og er godt forberedt til. Hils på sensor og presenter deg selv.

Ikke se på manus 🚫

Som jeg skrev lengre opp, bør du bruke PowerPointen din som huskelapp. Husk at det er ingen andre enn du som vet hva som står i manuset ditt og vet hva du har tenkt å si. Om det du sier ikke stemmer 100% overens med det du har planlagt å si, gjør det ingenting. Dersom du MÅ ha med manus, sørg for at det ikke er en hel papirmølje i det minste.

Blikkontakt 👀

Det er viktig å ha blikkontakt med publikum eller sensor.

💡 Tips: Hvis du er nervøs eller synes det er ubehagelig med blikkontakt, fest blikket på noe eller noen som gjør deg komfortabel, men ikke bare se på PowerPointen.

Kroppsspråk og bevegelse 🕺🏼

Bruk kroppen til å markere viktige punkter, og pek gjerne på bilder eller andre visuelle elementer på presentasjonen din for å understreke poenger. Beveg deg gjerne i rommet og gestikuler hvor det føles naturlig.


Stemmebruk 👄


Noe som er veldig typisk, er at vi snakker for fort når vi skal presentere. Ofte fordi vi er nervøse, men det er ikke helt heldig ettersom du har en tid du skal forholde deg til. Prøv å snakk høyt og tydelig, og ikke for fort og ikke for sakte.

Hvis du opplever at du skjelver eller stammer underveis i presentasjonen, bør du ta et dypt pust eller ta en slurk vann for å få roet nervene. Sensor og eventuelt andre som ser på har alle forståelse for at man kan være nervøs, og de fleste har medfølelse.

💡 Tips: Pust riktig! Ta med deg en dyp og rolig pust opp på scenen.

Jernteppe på muntlig eksamen

Det er helt normalt å oppleve nervøsitet og bekymring for å få jernteppe under en muntlig eksamen. For å gi deg trygghet i en eventuell slik situasjon, vil jeg gjerne dele mine beste råd for hvordan du kan håndtere jernteppet hvis det skulle skje med deg, slik at du er forberedt på hva du kan gjøre.

💨 Pust dypt: Dette hjelper deg med å roe nervene og gjenopprette fokus.

⏸ Ta en kort pause: Hvis mulig, si noe som "La meg tenke litt på dette spørsmålet" eller "Gi meg et øyeblikk." Det er bedre å ta en kort pause for å samle tankene dine enn å kjempe videre og stamme gjennom presentasjonen.

🔙 Gå tilbake til tidligere materiale: Hvis jernteppe hindrer deg i å komme videre, kan du vurdere å gå tilbake til tidligere materiale i presentasjonen. Dette kan hjelpe deg med å få flyten tilbake og gi deg tid til å komme tilbake til det du stod fast på senere.

🙋🏽‍♂️ Spør publikum om spørsmål: Hvis du har et engasjert publikum, kan du spørre om det er spørsmål fra dem. Dette kan gi deg en pause og hjelpe deg med å komme tilbake på sporet.

📋 Bruk stikkord: Hvis du har notater eller stikkord for presentasjonen, kan du raskt se på dem for å hjelpe deg med å huske det du skulle si.

🙌🏼 Lær av opplevelsen: Etter presentasjonen, reflekter over hva som skjedde og hva du kan gjøre annerledes neste gang. Det kan være lærerikt å forstå hva som utløste jernteppe og hvordan du kan bedre forberede deg for fremtidige presentasjoner.

Jeg fikk selv jernteppe da jeg holdt en presentasjon foran 200 markedsførere i Olavshallen i Trondheim. Jeg måtte være så ærlig å si foran alle at jeg var dødsnervøs og hadde fått jernteppe. Etter jeg hadde sagt det og fått lettet på nervøsiteten, kom alt til meg igjen, og jeg kunne fortsette presentasjonen uten problem. Etter presentasjonen var det så og si ingen som husket det. De var mer opptatt av alt det andre jeg presenterte.

Alt ordner seg. Jeg ønsker deg lykke til med presentasjonen og muntlig eksamen! 💜

Les også studieteknikker for mer effektiv læring.

Last ned ark med vurderingskriterier av presentasjoner 👉🏼Last ned