Hopp til hovedinnhold
27.09.2023

Studieteknikker for mer effektiv læring 📈

Finn studieteknikken som passer akkurat deg. Vi viser deg hvordan du oppnår gode karakterer, jobber mer effektivt, men samtidig frigjør tid til et liv utenfor studiene.

Jente som studerer. Foto.
Husk at du må tilpasse hvordan du leser i hvert enkelt fag. Finn studieteknikken som gir deg bedre karakterer.

Feynman-teknikken: Studieteknikken for bedre forståelse

Når du trenger å forstå det du lærer om.

Feynman-teknikken er en studieteknikk spesielt effektiv for å forankre kunnskap i hjernen din, ved å tvinge deg til å omformulere og forklare det du har lært på en enkel måte.

🏁 Mål: Finne ut hvor godt du har forstått emnet, og hvor du mangler kunnskap og forståelse.

Slik utfører du studieteknikken:

Steg 1 - Velg et emne
Start med å velge det emnet du ønsker å forstå bedre. Dette kan være hva som helst fra et faglig emne til et konsept, en tekst eller et problem du prøver å løse.

Steg 2 - Lat som du forklarer det til en tenåring
Forklar begrepet og selve emnet med egne ord, som om du skulle lære det videre til en tenåring. Fokuser på å bruke et enkelt og lettfattelig språk. Dette tvinger deg til å organisere og omformulere informasjonen.

Dersom du står fast, bruker komplekst språk eller vanskelig terminologi på et område, har dette området forbedringspotensiale.

🔥 Hot tip: Utfordre deg selv til å bruke eksempler også, slik at du viser at du kan benytte kunnskapen i praksis.

Steg 3 - Identifiser kunnskapshullene i forklaringen din
Gå gjennom forklaringen din og finn områdene hvor du ikke har full forståelse. Poenget er å få oversikt over områdene du ikke har like god kontroll på, slik at du har muligheten til å lære mer om dem. Når du har kartlagt hva du mangler, går du tilbake i bøker, notater eller annet kildemateriale for å fylle inn de manglende delene for å forbedre din forståelse.

Steg 4 - Forenkle språket og bruk analogier
Hvis du bruker altfor vanskelig eller forvirrende språk, eller bare gjengir kildematerialet direkte, må du utfordre deg selv ved å skrive om på disse delene av teksten. Prøv å forklar det på nytt på en enklere måte. Fortsett å forklar emnet på nytt og på nytt, og fyll inn kunnskapshullene dine inntil du føler at du har en dyp og helhetlig forståelse av emnet.

"If you can’t explain it simply, you don’t understand it well enough" - Albert Einstein.

Pomodoro-teknikken: Studieteknikken som får deg til å fokusere

Når du er ufokusert og blir lett distrahert.

Pomodoro-teknikken er en studieteknikk som er ment for å styre tidsbruken din mer effektivt. Det er også en god teknikk for deg som fort blir distrahert og ufokusert.

🏁 Mål: Fokusere på én oppgave av gangen.

Slik utfører du studieteknikken:

Steg 1 - Skriv en "to-do list"
Listen bør inneholde oppgaver eller emner du skal gjennom i løpet av dagen.

Steg 2 - Velg én oppgave
Velg én av oppgavene eller emnene du ønsker å jobbe med fra to-do-listen.

Steg 3 - Sett en timer
Sett en timer, vanligvis på 25 minutter.

Steg 4 - Jobb fokusert
Arbeid intenst og konsentrert på oppgaven i løpet av disse 25 minuttene.

Steg 5 - Ta en pause
Når klokken ringer, tar du en kort pause på vanligvis fem minutter. Det gir deg muligheten til å slappe av, strekke deg eller gjøre noe annet for å lade opp til neste promodoro-økt.

Steg 6 - Gjenta stegene
Gjenta stegene fire ganger, og ta en lengre pause på 15-30 minutter etter det. Dette gir deg tid til å hvile og reflektere, før du fortsetter arbeidet.

Blurting-metoden: Studieteknikken for bedre hukommelse

Når du trenger å lære deg pensum på relativt kort tid.

Blurtingmetoden er en studieteknikk som hjelper deg med å fremkalle det du husker av informasjon, uten å se på notater eller i bøker. Studieteknikken kan også brukes rett etter forelesning for å huske det du nettopp har lært.

🏁 Mål: Jobbe med pensum slik at du faktisk husker det du har lært etterpå.

Slik utfører du studieteknikken:

Steg 1 - Skumles kapitlet eller notatene du skal lære deg
Velg et kapittel, et emne eller tema du ønsker å lære deg. Skumles kapitlet eller notatene dine.

Steg 2 - Legg vekk boka eller notatene
Fjern alt studiemateriell fra syne. Nå skal du skrive ned alt du husker fra det du nettopp har lest. Noter ned absolutt alt du husker, om det så er modeller, figurer, stikkord eller bare et bilde du husker å ha sett.

Les også: Slik skriver du notater du faktisk får bruk for.

Hvis det er første gang du lærer om temaet, er det ikke rart om du ikke husker så mye. Ikke bli demotivert av den grunn. Det er nettopp dette studieteknikken skal hjelpe deg med!

Steg 3 - Sammenlikn dine notater med pensum
Etter du har skrevet ned det du husker, sammenlikner du det du har skrevet, med notatene dine eller det som står i pensumboka. Hva kan du og hva må du øve mer på? Poenget er at du skal identifisere områder du trenger å jobbe mer med.

Steg 4 - Skriv ned informasjonen du glemte
For å lære stoffet enda bedre til neste gang, kan det være lurt å skrive ned det du ikke husket, i en annen farge.

🔥 Hot tip: Lag flashcards med spørsmål om det du sliter med å huske.

Nå vet du hva du kan, og hva du trenger å øve mer på. Da er det bare å gjenta prosessen på nytt igjen!

Cornell-metoden: Studieteknikken for effektive eksamensforberedelser

Når du trenger å organisere, oppsummere og gjennomgå studiemateriale på en effektiv måte.

Det er vitenskapelig bevist at denne studieteknikken er effektiv for å lære seg pensum. Det som er fint med metoden, er at du ikke trenger noe særlig med forberedelser, og derfor passer den også utmerket til å bruke i forelesning.

🏁 Mål: Lære pensum effektivt, samtidig som du får bedre organiserte notater.

Slik utfører du denne studieteknikken:

Steg 1 - Forbered notatarket
Del et ark inn i tre seksjoner. En smal kolonne til venstre med plass til spørsmål eller stikkord. En bredere høyrekolonne med plass til notater. Under disse lager du plass til en rad hvor du kan skrive din oppsummering.

Steg 2 - Ta notater
I høyre kolonne tar du notater under forelesningen eller mens du leser. Skriv kort og konsist, og fokuser på hovedpunkter, nøkkelbegreper og andre relevante detaljer. Unngå å kopiere hele setninger eller avsnitt.

Steg 3 - Noter ned spørsmål og stikkord
I venstre kolonne noterer du ned spørsmål om ting du lurer på eller synes var uklart underveis i forelesningen eller mens du leser. Disse kan gjerne være i en annen farge. Legg til spørsmål som blir nevnt av foreleser eller som utheves i boka. Her kan du også legge til viktige stikkord.

Steg 4 - Skriv en oppsummering
I raden under skriver du en oppsummering av det du har lært med egne ord. For å forbedre din forståelse når du skriver oppsummeringen, må du tenke over hva som er de mest relevante punktene i notatene dine og de viktigste konseptene i studiematerialet. Dette er for å unngå å bli overveldet av detaljer.

Å skrive oppsummeringen er også en form for repetisjon, så når du skriver ned informasjonen med egne ord, hjelper det deg med å huske og forstå materialet bedre.

🔥 Hot tip: Skriv maks 5-7 linjer, slik at notatene er enkle å se gjennom rett før eksamen.

Steg 5 - Gå gjennom notatene dine
Først og fremst er det viktig at du finner ut av svarene på spørsmålene du noterte ned, slik at du har kontroll på alt som er forventet at du skal kunne.

Deretter kan du dekke til notatene i høyre kolonne, og bruke spørsmålene og nøkkelordene i venstre kolonne som en måte å teste deg selv på. Prøv å svare på spørsmålene uten å se på notatene i høyre kolonne først.

Steg 6 - Bruk oppsummeringen
Oppsummeringen gir deg en kort og konkret oversikt over de viktigste poengene og nøkkelbegrepene fra notatene dine. Dette gjør det enklere å repetere og gjennomgå materialet mer effektivt senere. For eksempel før eksamen.

Les også: Hvordan skal jeg klare å komme gjennom hele pensum til eksamen 😩

Arbeidsark av Cornell-metoden som beskrevet i teksten over. Grafisk illustrasjon.