Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Bot og betring? : fengselsundervisninga si historie i Noreg
Torfinn Langelid

Bot og betring? : fengselsundervisninga si historie i Noreg

2019Nynorsk444 sider
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Innsette i norske fengsel har same rett til opplæring som andre borgarar. Likevel har det gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine.

Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av fengselsundervisninga i Noreg. Torfinn Langelid tek i denne boka for seg korleis opplæring i tukthus og fengsel opphavleg var knytt til det religiøse perspektivet gjennom bot- og betringstankegangen. Forfattaren gjer greie for korleis fengselsundervisninga etter kvart har blitt del av det ordinære skulesystemet. Boka får fram spenningar mellom fengsels- og skulesystemet og tek opp tema som desse: *Opplæring som spydspiss i dei importerte tenestene i kriminalomsorga *Norske og utanlandske innsette sine rettar til opplæring *Oppfølging etter avslutta soning som vilkår for eit kriminalitetsfritt liv *Samarbeid over landegrensene til beste for utdanning og arbeid for dei innsette.

"Bot og betring?" er aktuell for studentar der kunnskap om opplæring for utsette grupper står sentralt, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihøgskulen og samfunnsvitskaplege utdanningar. Boka vil også vera nyttig for lærarar som underviser i kriminalomsorga, fengselspersonale og andre som er interesserte i dette feltet.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave 2015.

ISBN9788202633110
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2015
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202442965
Originalt formatPDF
ForfattereTorfinn Langelid
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Innsette i norske fengsel har same rett til opplæring som andre borgarar. Likevel har det gått lang tid før dei har fått oppfylt rettane sine.

Dette er den første boka som gir ei samla framstilling av fengselsundervisninga i Noreg. Torfinn Langelid tek i denne boka for seg korleis opplæring i tukthus og fengsel opphavleg var knytt til det religiøse perspektivet gjennom bot- og betringstankegangen. Forfattaren gjer greie for korleis fengselsundervisninga etter kvart har blitt del av det ordinære skulesystemet. Boka får fram spenningar mellom fengsels- og skulesystemet og tek opp tema som desse: *Opplæring som spydspiss i dei importerte tenestene i kriminalomsorga *Norske og utanlandske innsette sine rettar til opplæring *Oppfølging etter avslutta soning som vilkår for eit kriminalitetsfritt liv *Samarbeid over landegrensene til beste for utdanning og arbeid for dei innsette.

"Bot og betring?" er aktuell for studentar der kunnskap om opplæring for utsette grupper står sentralt, Kriminalomsorgens utdanningssenter, Politihøgskulen og samfunnsvitskaplege utdanningar. Boka vil også vera nyttig for lærarar som underviser i kriminalomsorga, fengselspersonale og andre som er interesserte i dette feltet.

E-boka tilsvarer 1. trykte utgave 2015.

Om boka

ISBN9788202633110
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2015
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202442965
Originalt formatPDF
ForfattereTorfinn Langelid
Tilgjengelig for opplesingNei
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde