Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Tidlig innsats - i en skole for alle?
Halvor Bjørnsrud (red.)Sven Nilsen (red.)

Tidlig innsats - i en skole for alle?

2022BokmålOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Boka handler om tidlig innsats for læring og utvikling hos barn og unge.

Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske skolens ambisjoner om å utvikle en skole der alle elever opplever mestring ut fra sine evner og forutsetninger. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge vansker med, og barrierer for, læring og for å oppdage og gripe inn med individ- og systemrettede tiltak når problemer likevel oppstår.

Boka er delt i to deler. Første del har kapitler som omhandler ulike temaer knyttet til overordnede perspektiver på tidlig innsats (kapittel 1-7). Tidlig innsats er viktig for utviklingen av en skole for alle, forebygging, utviklingen i små lokalsamfunn, spesialundervisningens tiltakskjede, elevens rolle, lærerrollen og skoleledelse.

Andre del av boka tar for seg tidlig innsats på noen mer konkrete kompetanse- og innsatsområder (kapittel 8-14). Det omfatter tidlig innsats knyttet til lesing og skriving, matematikk, digital kompetanse, problematferd, mobbing, elever med stort læringspotensial og tospråklige barn.

Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk og er aktuell for skoleeiere, skoleledere, lærere, ansatte i PPT og forskere.

Boka er redigert av Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen. Øvrige bidragsytere er: Agnete Andersen Bueie, Edvard Befring, Janaina Hartveit Lie, Camilla Herlofsen, Ella Cosmovici Idsøe, Sølvi Lillejord, Ingrid Lund, Torill Moen, Elisabeth Stenshorne, Olaug Ellen Lona Svingen, Ingunn Valbekmo, Kjersti Wæge, Gül Øzerk og Kamil Øzerk.

ISBN9788202770204
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
Originalt formatEPUB
RedaktørerHalvor BjørnsrudSven Nilsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Boka handler om tidlig innsats for læring og utvikling hos barn og unge.

Tidlig innsats er, sammen med tilpasset opplæring, grunnleggende i den norske skolens ambisjoner om å utvikle en skole der alle elever opplever mestring ut fra sine evner og forutsetninger. Tidlig innsats er viktig både for å forebygge vansker med, og barrierer for, læring og for å oppdage og gripe inn med individ- og systemrettede tiltak når problemer likevel oppstår.

Boka er delt i to deler. Første del har kapitler som omhandler ulike temaer knyttet til overordnede perspektiver på tidlig innsats (kapittel 1-7). Tidlig innsats er viktig for utviklingen av en skole for alle, forebygging, utviklingen i små lokalsamfunn, spesialundervisningens tiltakskjede, elevens rolle, lærerrollen og skoleledelse.

Andre del av boka tar for seg tidlig innsats på noen mer konkrete kompetanse- og innsatsområder (kapittel 8-14). Det omfatter tidlig innsats knyttet til lesing og skriving, matematikk, digital kompetanse, problematferd, mobbing, elever med stort læringspotensial og tospråklige barn.

Boka henvender seg til studenter i lærerutdanning, pedagogikk og spesialpedagogikk og er aktuell for skoleeiere, skoleledere, lærere, ansatte i PPT og forskere.

Boka er redigert av Halvor Bjørnsrud og Sven Nilsen. Øvrige bidragsytere er: Agnete Andersen Bueie, Edvard Befring, Janaina Hartveit Lie, Camilla Herlofsen, Ella Cosmovici Idsøe, Sølvi Lillejord, Ingrid Lund, Torill Moen, Elisabeth Stenshorne, Olaug Ellen Lona Svingen, Ingunn Valbekmo, Kjersti Wæge, Gül Øzerk og Kamil Øzerk.

Om boka

ISBN9788202770204
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2022
Originalt formatEPUB
RedaktørerHalvor BjørnsrudSven Nilsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde