Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode
Dag Ingvar Jacobsen

Hvordan gjennomføre undersøkelser? : innføring i samfunnsvitenskapelig metode

2022Bokmål447 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står sentralt. Deretter ledes leseren pedagogisk gjennom hovedfasene i både kvalitative og kvantitative forskningsopplegg.

Boken egner seg godt til bachelorstudenter som skal lære om samfunnsvitenskapelig metode for første gang, men den fungerer også godt som et oppslagsverk for den som søker etter mer spesialiserte tilnærminger til forskningsdesign, datainnsamling og analyse.

I mer enn 20 år har "Hvordan gjennomføre undersøkelser?" vært en av de mest brukte innføringsbøkene i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Dette er en grundig revidert og oppdatert utgave av denne populære boken - den fjerde i rekken.

Boken er blant annet oppdatert på følgende områder: Forskningsetiske retningslinjer er oppdatert og drøfter nå alle sider ved personvern og EUs personvernforordning (GDPR). Gjennomføring av litteraturstudier, både systematiske og usystematiske, er viet mye mer oppmerksomhet i forbindelse med utvikling av problemstilling. En grundigere gjennomgang av kriterier for valg av caser. Sekundærdata (aviser og massemedier, internett, offentlig tilgjengelige dataregistre) og bruk av disse som grunnlag for bachelor- og masteroppgaver er drøftet i mer detalj. Utvalgsstørrelse er drøftet mer i detalj, både i kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Gjennomgangen av kvalitativ analyse beskriver mer utfyllende forskjellen mellom induktive og deduktive tilnærminger, samt abduksjon som analysetilnærming. Bruk av digitale plattformer for innsamling av data er viet enda mer oppmerksomhet.

ISBN9788202773786
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 4. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202727307
Originalt formatEPUB
ForfattereDag Ingvar Jacobsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Hvordan gjennomføre undersøkelser? er en grundig og systematisk innføring i samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder. Dag Ingvar Jacobsen går først gjennom forskningens forberedende fase hvor utvikling av problemstilling, valg av forskningsdesign, valg av data samt praktiske og etiske avveininger står sentralt. Deretter ledes leseren pedagogisk gjennom hovedfasene i både kvalitative og kvantitative forskningsopplegg.

Boken egner seg godt til bachelorstudenter som skal lære om samfunnsvitenskapelig metode for første gang, men den fungerer også godt som et oppslagsverk for den som søker etter mer spesialiserte tilnærminger til forskningsdesign, datainnsamling og analyse.

I mer enn 20 år har "Hvordan gjennomføre undersøkelser?" vært en av de mest brukte innføringsbøkene i samfunnsvitenskapelig metode i Norge. Dette er en grundig revidert og oppdatert utgave av denne populære boken - den fjerde i rekken.

Boken er blant annet oppdatert på følgende områder: Forskningsetiske retningslinjer er oppdatert og drøfter nå alle sider ved personvern og EUs personvernforordning (GDPR). Gjennomføring av litteraturstudier, både systematiske og usystematiske, er viet mye mer oppmerksomhet i forbindelse med utvikling av problemstilling. En grundigere gjennomgang av kriterier for valg av caser. Sekundærdata (aviser og massemedier, internett, offentlig tilgjengelige dataregistre) og bruk av disse som grunnlag for bachelor- og masteroppgaver er drøftet i mer detalj. Utvalgsstørrelse er drøftet mer i detalj, både i kvalitative og kvantitative forskningsdesign. Gjennomgangen av kvalitativ analyse beskriver mer utfyllende forskjellen mellom induktive og deduktive tilnærminger, samt abduksjon som analysetilnærming. Bruk av digitale plattformer for innsamling av data er viet enda mer oppmerksomhet.

Om boka

ISBN9788202773786
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 4. trykte utgave 2022
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202727307
Originalt formatEPUB
ForfattereDag Ingvar Jacobsen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde