Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Inkluderende læringsmiljø : mestring, medvirkning og motivasjon i barneskolen
May Olaug HorverakElin Frisch Selås

Inkluderende læringsmiljø : mestring, medvirkning og motivasjon i barneskolen

2023Bokmål199 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Denne boka presenterer en femtrinnsmetode som lærere i barneskolen kan bruke til å skape et inkluderende læringsmiljø ved å tilrettelegge for elevenes mestring, medvirkning og motivasjon. Forfatterne viser med konkrete eksempler hvordan hver enkelt elev kan oppleve å være en del av fellesskapet, delta i skolens aktiviteter og få utbytte av undervisningen. En systematisk bruk av femtrinnsmetoden kan bidra til at elevene opplever reell medvirkning i skolehverdagen og mestring i skolefagene, og at de får motivasjon til å lære og skape positive endringer for seg selv. Metodikken er fleksibel og kan tilpasses ulike alderstrinn og elevgrupper.

Femtrinnsmetoden bygger på helsefremmende teori, selvbestemmelsesteori og teori om selvregulert læring. Anerkjennelsesbegrepet er viet stor plass, både i boka og i metodearbeidet. Sentral er også tanken om at elevene støttes i prosessen med å identifisere ressurser i seg selv og i miljøet, slik at de kan få en god skolehverdag.

Målgruppa for boka er alle lærere i grunnskolen og studenter i grunnskolelærerutdanningen.

ISBN9788202798109
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202777661
Originalt formatEPUB
ForfattereMay Olaug HorverakElin Frisch SelåsGerd Martina Langeland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Denne boka presenterer en femtrinnsmetode som lærere i barneskolen kan bruke til å skape et inkluderende læringsmiljø ved å tilrettelegge for elevenes mestring, medvirkning og motivasjon. Forfatterne viser med konkrete eksempler hvordan hver enkelt elev kan oppleve å være en del av fellesskapet, delta i skolens aktiviteter og få utbytte av undervisningen. En systematisk bruk av femtrinnsmetoden kan bidra til at elevene opplever reell medvirkning i skolehverdagen og mestring i skolefagene, og at de får motivasjon til å lære og skape positive endringer for seg selv. Metodikken er fleksibel og kan tilpasses ulike alderstrinn og elevgrupper.

Femtrinnsmetoden bygger på helsefremmende teori, selvbestemmelsesteori og teori om selvregulert læring. Anerkjennelsesbegrepet er viet stor plass, både i boka og i metodearbeidet. Sentral er også tanken om at elevene støttes i prosessen med å identifisere ressurser i seg selv og i miljøet, slik at de kan få en god skolehverdag.

Målgruppa for boka er alle lærere i grunnskolen og studenter i grunnskolelærerutdanningen.

Om boka

ISBN9788202798109
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2023
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202777661
Originalt formatEPUB
ForfattereMay Olaug HorverakElin Frisch SelåsGerd Martina Langeland
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde