Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Medvirkning
Gerd Martina LangelandMay Olaug Horverak

Medvirkning

2024Bokmål77 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Elevene kan få en bedre skolehverdag, både faglig og sosialt, med større grad av medvirkning.

Dessverre skårer mange skoler lavt på punktet om medvirkning i elevundersøkelsene. Dette kan skyldes at skolen og lærerne ikke alltid vet hva elevmedvirkning medfører i praksis, selv om de kjenner til læreplanens krav om medvirkning, og også ser elevenes behov for det.

I denne boka forklarer og utdyper forfatterne hva medvirkning innebærer, og de gir eksempler på hvordan lærerne kan la elevene medvirke i læringsaktivitetene, i undervisningsplanleggingen og i arbeidet med å bygge et godt skolemiljø.

Gerd Martina Langeland er lektor og underviser i norsk og psykologi. Hun har ledet et prosjekt om elevers mestring, medvirkning og motivasjon og er grunnlegger av en helsefremmende metodikk der elevmedvirkning er et kjerneelement.

May Olaug Horverak er forsker og har bakgrunn som barnevernspedagog, lærer, spesialpedagog og rektor. Hun har ledet flere prosjekter i skolen knyttet til helsefremming og mestring, medvirkning og motivasjon.

Mariette Aanensen er universitetslektor i engelsk ved Universitetet i Agder og arbeider med lærerutdanning og etter- og videreutdanning for lærere. Hun har bred undervisningserfaring fra ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring.

ISBN9788202841249
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2024
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202827441
Originalt formatEPUB
ForfattereGerd Martina LangelandMay Olaug HorverakMariette Aanensen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Elevene kan få en bedre skolehverdag, både faglig og sosialt, med større grad av medvirkning.

Dessverre skårer mange skoler lavt på punktet om medvirkning i elevundersøkelsene. Dette kan skyldes at skolen og lærerne ikke alltid vet hva elevmedvirkning medfører i praksis, selv om de kjenner til læreplanens krav om medvirkning, og også ser elevenes behov for det.

I denne boka forklarer og utdyper forfatterne hva medvirkning innebærer, og de gir eksempler på hvordan lærerne kan la elevene medvirke i læringsaktivitetene, i undervisningsplanleggingen og i arbeidet med å bygge et godt skolemiljø.

Gerd Martina Langeland er lektor og underviser i norsk og psykologi. Hun har ledet et prosjekt om elevers mestring, medvirkning og motivasjon og er grunnlegger av en helsefremmende metodikk der elevmedvirkning er et kjerneelement.

May Olaug Horverak er forsker og har bakgrunn som barnevernspedagog, lærer, spesialpedagog og rektor. Hun har ledet flere prosjekter i skolen knyttet til helsefremming og mestring, medvirkning og motivasjon.

Mariette Aanensen er universitetslektor i engelsk ved Universitetet i Agder og arbeider med lærerutdanning og etter- og videreutdanning for lærere. Hun har bred undervisningserfaring fra ungdomsskole, videregående skole og voksenopplæring.

Om boka

ISBN9788202841249
UtgiverCappelen Damm akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2024
ISBN på tilsvarende papirutgave9788202827441
Originalt formatEPUB
ForfattereGerd Martina LangelandMay Olaug HorverakMariette Aanensen
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde