Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Læreres profesjonsutøvelse i en utdanningspolitisk brytningstid
Hege Myhre (red.)Mette Nygård (red.)

Læreres profesjonsutøvelse i en utdanningspolitisk brytningstid

2021Bokmål274 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Siden slutten av 1980-tallet har vi vært igjennom en periode der de politiske visjonene for norsk skole og barnehage har gått i retning av en større grad av kontroll over skolens og barnehagens innhold og praksis, og ansvarliggjøring av lærere på ulike nivåer i utdanningssystemet.

I denne vitenskapelige antologien belyses utdanningspolitikk og vilkår for profesjonsutøvelse i skole og barnehage i en tid der vi ser brytninger både mellom ulike prinsipper for styring i utdanningsfeltet, brytninger mellom ulike syn på utdanningens formål og hva slags syn på kunnskap, læring og danning som skal være gjeldende.

Kapitlene i antologien er sentrert rundt hvilke implikasjoner endringer på makronivå kan ha for læreres profesjonsutøvelse i barnehagen, grunnskolen og i videregående skolen. Det rettes kritiske og analytiske blikk mot vilkår for profesjonsutøvelse. I antologien drøftes kompleksiteten som råder i utdanningspolitikken, samt den dynamikken som skapes i møtet mellom politisk styring og pedagogisk praksis, samt hvordan profesjonsutøvelse konstrueres i dette spenningsfeltet.

Boken henvender seg til studenter på lærer- og barnehagelærerutdanning, og lærere og ledere i barnehage og skole som er interessert i å utvide sin forståelse for styringssystemer og rammer rundt profesjonsutøvelse. Boken viser også til forskningsresultater som er av interesse for barnehage- og lærerutdannere og forskere innen utdanningsfeltet.

ISBN9788205525221
UtgiverGyldendal
Originalt formatEPUB
RedaktørerHege MyhreMette NygårdOle Petter Vestheim
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Siden slutten av 1980-tallet har vi vært igjennom en periode der de politiske visjonene for norsk skole og barnehage har gått i retning av en større grad av kontroll over skolens og barnehagens innhold og praksis, og ansvarliggjøring av lærere på ulike nivåer i utdanningssystemet.

I denne vitenskapelige antologien belyses utdanningspolitikk og vilkår for profesjonsutøvelse i skole og barnehage i en tid der vi ser brytninger både mellom ulike prinsipper for styring i utdanningsfeltet, brytninger mellom ulike syn på utdanningens formål og hva slags syn på kunnskap, læring og danning som skal være gjeldende.

Kapitlene i antologien er sentrert rundt hvilke implikasjoner endringer på makronivå kan ha for læreres profesjonsutøvelse i barnehagen, grunnskolen og i videregående skolen. Det rettes kritiske og analytiske blikk mot vilkår for profesjonsutøvelse. I antologien drøftes kompleksiteten som råder i utdanningspolitikken, samt den dynamikken som skapes i møtet mellom politisk styring og pedagogisk praksis, samt hvordan profesjonsutøvelse konstrueres i dette spenningsfeltet.

Boken henvender seg til studenter på lærer- og barnehagelærerutdanning, og lærere og ledere i barnehage og skole som er interessert i å utvide sin forståelse for styringssystemer og rammer rundt profesjonsutøvelse. Boken viser også til forskningsresultater som er av interesse for barnehage- og lærerutdannere og forskere innen utdanningsfeltet.

Om boka

ISBN9788205525221
UtgiverGyldendal
Originalt formatEPUB
RedaktørerHege MyhreMette NygårdOle Petter Vestheim
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde