Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Klasseledelse, fag og danning
Hanne Christensen (red.)Inger Ulleberg (red.)

Klasseledelse, fag og danning

2021Bokmål264 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

God klasseledelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren løfte fram viktige verdier som deltakelse, demokrati og solide fagkunnskaper.

Slik medvirker læreren til danning og medbestemmelse hos elevene, samtidig som det faglige læringsarbeidet fremmes.

Denne 2.utgaven er utarbeidet i tråd med fagfornyelsen (LK20) som fremhever lærerens ansvar for å lede elevenes sosiale og faglige læringsarbeid. Boka omhandler sider ved klasseledelse med relevans for alle fag. Klasseledelse blir også konkretisert i forhold til det enkelte skolefaget, med sine kunnskapstradisjoner og innebygde forståelsesformer og arbeidsmåter. Boka har kapitler om klassesamtaler i matematikk og RLE-faget, om arbeidsmåter i engelsk- og norskfaget, om kunnskapsforståelse i kroppsøving- og musikkfaget, om kritisk tenkning i samfunnsfag og konkrete erfaringer fra bruk av IKT i klasserommet. Slik kan den gi et komparativt perspektiv på klasseledelse i de enkelte fag og stimulere til diskusjoner i studentgruppa eller lærerkollegiet.

ISBN9788205531888
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205531871
Originalt formatEPUB
RedaktørerHanne ChristensenInger Ulleberg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

God klasseledelse er en omfattende og krevende oppgave. For å skape en god skole for elevene må læreren løfte fram viktige verdier som deltakelse, demokrati og solide fagkunnskaper.

Slik medvirker læreren til danning og medbestemmelse hos elevene, samtidig som det faglige læringsarbeidet fremmes.

Denne 2.utgaven er utarbeidet i tråd med fagfornyelsen (LK20) som fremhever lærerens ansvar for å lede elevenes sosiale og faglige læringsarbeid. Boka omhandler sider ved klasseledelse med relevans for alle fag. Klasseledelse blir også konkretisert i forhold til det enkelte skolefaget, med sine kunnskapstradisjoner og innebygde forståelsesformer og arbeidsmåter. Boka har kapitler om klassesamtaler i matematikk og RLE-faget, om arbeidsmåter i engelsk- og norskfaget, om kunnskapsforståelse i kroppsøving- og musikkfaget, om kritisk tenkning i samfunnsfag og konkrete erfaringer fra bruk av IKT i klasserommet. Slik kan den gi et komparativt perspektiv på klasseledelse i de enkelte fag og stimulere til diskusjoner i studentgruppa eller lærerkollegiet.

Om boka

ISBN9788205531888
UtgiverGyldendal
Utgaveopplysning2. e-bokutgave tilsvarer 2. trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205531871
Originalt formatEPUB
RedaktørerHanne ChristensenInger Ulleberg
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde