Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Å være lærer i en mangfoldig skole : kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag
Espen Schjetne (red.)Thor-André Skrefsrud (red.)

Å være lærer i en mangfoldig skole : kulturelt og religiøst mangfold, profesjonsverdier og verdigrunnlag

2022Bokmål, Nynorsk312 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Elevgrunnlaget i skolen er mer sammensatt enn tidligere. Det utfordrer utdanningsfeltet til å øke bevisstheten om mangfold, aktivt motvirke fordommer og stereotypier, og til å utforske alternative læringsarenaer.

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2018.

I boken rettes oppmerksomheten mot PEL-faget i et flerkulturelt samfunn. Gjennom sytten kapitler søker erfarne forskere og lærerutdannere fra en rekke universiteter og høgskoler i Norge å belyse det flerkulturelle klasserommet fra ulike innfallsvinkler. Noen av kapitlene søker å fange inn barnets mangfoldige verden og mangfold i undervisning og skolehverdag. I andre kapitler rettes oppmerksomheten mot mangfold sett i lys av politikk og verdigrunnlag.

Viktige spørsmål som belyses i boken er:

Hva innebærer lærerkompetanse i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn?

Hvilke kunnskaper, holdninger og praksiser er sentrale i møte med en kulturelt - og religiøst mangfoldig elevgruppe?

Hvordan legge til rette for en undervisning som tar hensyn til elevenes mangfoldige erfaringer og forutsetninger?

Hvordan aktualiseres verdier og verdigrunnlaget i en mangfoldig skole?

Boken henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærerutdannere, forskere og andre som er opptatt av mangfold og skole.

ISBN9788205536111
UtgiverGyldendal
Originalt formatEPUB
RedaktørerEspen SchjetneThor-André Skrefsrud
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Elevgrunnlaget i skolen er mer sammensatt enn tidligere. Det utfordrer utdanningsfeltet til å øke bevisstheten om mangfold, aktivt motvirke fordommer og stereotypier, og til å utforske alternative læringsarenaer.

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2018.

I boken rettes oppmerksomheten mot PEL-faget i et flerkulturelt samfunn. Gjennom sytten kapitler søker erfarne forskere og lærerutdannere fra en rekke universiteter og høgskoler i Norge å belyse det flerkulturelle klasserommet fra ulike innfallsvinkler. Noen av kapitlene søker å fange inn barnets mangfoldige verden og mangfold i undervisning og skolehverdag. I andre kapitler rettes oppmerksomheten mot mangfold sett i lys av politikk og verdigrunnlag.

Viktige spørsmål som belyses i boken er:

Hva innebærer lærerkompetanse i et flerkulturelt og flerreligiøst samfunn?

Hvilke kunnskaper, holdninger og praksiser er sentrale i møte med en kulturelt - og religiøst mangfoldig elevgruppe?

Hvordan legge til rette for en undervisning som tar hensyn til elevenes mangfoldige erfaringer og forutsetninger?

Hvordan aktualiseres verdier og verdigrunnlaget i en mangfoldig skole?

Boken henvender seg til studenter i lærerutdanning, lærerutdannere, forskere og andre som er opptatt av mangfold og skole.

Om boka

ISBN9788205536111
UtgiverGyldendal
Originalt formatEPUB
RedaktørerEspen SchjetneThor-André Skrefsrud
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde