Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Inkludering og utvikling : førebyggande intervensjonar i barnehage og skule
Sigrun Karin Ertesvåg (red.)Helene Eng (red.)

Inkludering og utvikling : førebyggande intervensjonar i barnehage og skule

2022Bokmål, Nynorsk175 siderOpplesing tilgjengelig
Ikke inkludert i abonnementet Allvit+

Systematisk arbeid for å førebygge negativ psykososial utvikling er sentralt for utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skule. Så enkelt, så vanskeleg.

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2016.

Val av tiltak og intervensjonar har tradisjonelt vore prega meir av pedagogiske moteretningar enn av forskingsbasert kunnskap om kva som gir resultata ein ynskjer. Boka tar for seg kriterium som ligg til grunn for at intervensjonar har dokumentert effekt, drøftar ulike intervensjonar som har vist dokumentert effekt og vurderer andre intervensjonar i barnehagar og skular i høve til kriteria for dokumentasjon. Boka gir forskingsbasert grunnlag for å velje tilnærmingar som kan styrke læringsmiljøet i barnehagar og skular.

Inkludering og utvikling - førebyggande intervensjonar i barnehage og skulerettar seg mot studentar på masterutdanningar i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern og liknande, studentar på vidareutdanning og forskarar innan same fagområda. I tillegg vil tilsette i PPT, skuleleiarar, lærarar og skuleadministrative tilsette lokalt, regionalt og nasjonalt nivå ha nytte av boka.

ISBN9788205570702
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2016
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205491854
Originalt formatEPUB
RedaktørerSigrun Karin ErtesvågHelene EngIvar FrønesJohn Kjøbli
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Systematisk arbeid for å førebygge negativ psykososial utvikling er sentralt for utvikling av gode læringsmiljø i barnehage og skule. Så enkelt, så vanskeleg.

Denne e-boken tilsvarer 1. trykte utgave fra 2016.

Val av tiltak og intervensjonar har tradisjonelt vore prega meir av pedagogiske moteretningar enn av forskingsbasert kunnskap om kva som gir resultata ein ynskjer. Boka tar for seg kriterium som ligg til grunn for at intervensjonar har dokumentert effekt, drøftar ulike intervensjonar som har vist dokumentert effekt og vurderer andre intervensjonar i barnehagar og skular i høve til kriteria for dokumentasjon. Boka gir forskingsbasert grunnlag for å velje tilnærmingar som kan styrke læringsmiljøet i barnehagar og skular.

Inkludering og utvikling - førebyggande intervensjonar i barnehage og skulerettar seg mot studentar på masterutdanningar i pedagogikk, spesialpedagogikk, psykologi, barnevern og liknande, studentar på vidareutdanning og forskarar innan same fagområda. I tillegg vil tilsette i PPT, skuleleiarar, lærarar og skuleadministrative tilsette lokalt, regionalt og nasjonalt nivå ha nytte av boka.

Om boka

ISBN9788205570702
UtgiverGyldendal akademisk
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2016
ISBN på tilsvarende papirutgave9788205491854
Originalt formatEPUB
RedaktørerSigrun Karin ErtesvågHelene EngIvar FrønesJohn Kjøbli
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Nei

Fagområde