Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Kritisk literacy i klasserommet
Aslaug VeumKarianne Skovholt

Kritisk literacy i klasserommet

2020Nynorsk147 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Med heile verda umiddelbart tilgjengeleg gjennom internett, er evna til å vurdere informasjon vel så viktig som evna til å finne den. Kritisk literacy er nøkkelen. Vi lever i eit tekstdominert samfunn der falske nyheiter, alternative fakta og uklare grenser mellom kommersielle og informative tekstar er ein del av kvardagen. Både nasjonal og internasjonal forsking tyder på at elevar generelt har urovekkjande stor tillit til tekstane dei møter, både i lærebøker, på ulike nettsider, i sosiale og trykte media. Elevane manglar også strategiar for å vurdere truverdet til ulike kjelder. Evne til kritisk tilnærming til tekstar, både gjennom måten ein vel, vurderer, analyserer og skaper eigne tekstar, er viktig. Kritisk tilnærming til tekst inneber blant anna evne til å forstå kva som er hovudmålet med ulike typar tekstar, kven sine interesser teksten tener, og kva tekstlege strategiar som blir brukt for å nå dette målet. Denne boka gir ein introduksjon til kritisk literacy og verktøy til læraren som skal utvikle elevane sine ferdigheiter.

ISBN9788215041377
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215033075
Originalt formatEPUB
ForfattereAslaug VeumKarianne Skovholt
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Med heile verda umiddelbart tilgjengeleg gjennom internett, er evna til å vurdere informasjon vel så viktig som evna til å finne den. Kritisk literacy er nøkkelen. Vi lever i eit tekstdominert samfunn der falske nyheiter, alternative fakta og uklare grenser mellom kommersielle og informative tekstar er ein del av kvardagen. Både nasjonal og internasjonal forsking tyder på at elevar generelt har urovekkjande stor tillit til tekstane dei møter, både i lærebøker, på ulike nettsider, i sosiale og trykte media. Elevane manglar også strategiar for å vurdere truverdet til ulike kjelder. Evne til kritisk tilnærming til tekstar, både gjennom måten ein vel, vurderer, analyserer og skaper eigne tekstar, er viktig. Kritisk tilnærming til tekst inneber blant anna evne til å forstå kva som er hovudmålet med ulike typar tekstar, kven sine interesser teksten tener, og kva tekstlege strategiar som blir brukt for å nå dette målet. Denne boka gir ein introduksjon til kritisk literacy og verktøy til læraren som skal utvikle elevane sine ferdigheiter.

Om boka

ISBN9788215041377
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2020
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215033075
Originalt formatEPUB
ForfattereAslaug VeumKarianne Skovholt
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde