Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Ungdommers skrivekompetanse : Bind I : Norsksensuren som kvalitetsvurdering
Kjell Lars Berge (red.)Lars Sigfred Evensen (red.)

Ungdommers skrivekompetanse : Bind I : Norsksensuren som kvalitetsvurdering

2020Bokmål268 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Noen av Norges fremste tekst- og skriveforskere har studert over 3300 eksamensbesvarelser i norsk skriftlig og vurderingene av dem for å kartlegge norske skoleelevers skrivekompetanse.

I Norsksensuren som kvalitetsvurdering beskrives og analyseres både eksamensoppgavene og sensorenes vurderinger av elevenes tekster. Forfatterne viser hvilke konsekvenser innføringen av tallkarakterskalaen har fått og hvordan ulike skrivemåter utfordrer sensorenes vurderinger. Videre analyseres oppgavesettene og elevenes oppgavevalg: Hvilke temaer og sjangere inviterer oppgavene til, og hvordan forholder elevene seg til dem?

"Norsksensuren som kvalitetsvurdering" er bind I i verket Ungdommers skrivekompetanse. Bind II "Norskeksamen som tekst" analyserer og diskuterer elevenes tekster. Sammen peker disse bøkene på sterke og svake sider ved skriveundervisningen og eksamensordningen i norsk grunnskole.

Dette er viktig lesestoff for alle som arbeider med å utvikle ungdommers skriveferdigheter: Lærere i grunn- og videregående skole, lærerutdannere, lærerstudenter, sensorer, forskere og politikere.

Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg og Wenche Vagle har sammen ledet det omfattende forskningsprosjektet Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig (KAL), som er grunnlaget for Ungdommers skrivekompetanse. Berge er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Evensen er professor ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved NTNU, Hertzberg er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo, og Vagle er førsteamanuensis ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

ISBN9788215044699
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2005
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215007953
Originalt formatPDF
RedaktørerKjell Lars BergeLars Sigfred EvensenFrøydis HertzbergWenche Vagle
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Noen av Norges fremste tekst- og skriveforskere har studert over 3300 eksamensbesvarelser i norsk skriftlig og vurderingene av dem for å kartlegge norske skoleelevers skrivekompetanse.

I Norsksensuren som kvalitetsvurdering beskrives og analyseres både eksamensoppgavene og sensorenes vurderinger av elevenes tekster. Forfatterne viser hvilke konsekvenser innføringen av tallkarakterskalaen har fått og hvordan ulike skrivemåter utfordrer sensorenes vurderinger. Videre analyseres oppgavesettene og elevenes oppgavevalg: Hvilke temaer og sjangere inviterer oppgavene til, og hvordan forholder elevene seg til dem?

"Norsksensuren som kvalitetsvurdering" er bind I i verket Ungdommers skrivekompetanse. Bind II "Norskeksamen som tekst" analyserer og diskuterer elevenes tekster. Sammen peker disse bøkene på sterke og svake sider ved skriveundervisningen og eksamensordningen i norsk grunnskole.

Dette er viktig lesestoff for alle som arbeider med å utvikle ungdommers skriveferdigheter: Lærere i grunn- og videregående skole, lærerutdannere, lærerstudenter, sensorer, forskere og politikere.

Kjell Lars Berge, Lars Sigfred Evensen, Frøydis Hertzberg og Wenche Vagle har sammen ledet det omfattende forskningsprosjektet Kvalitetssikring av læringsutbyttet i norsk skriftlig (KAL), som er grunnlaget for Ungdommers skrivekompetanse. Berge er professor ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier, Universitetet i Oslo, Evensen er professor ved Institutt for språk- og kommunikasjonsstudier ved NTNU, Hertzberg er professor ved Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, Universitetet i Oslo, og Vagle er førsteamanuensis ved Lesesenteret, Universitetet i Stavanger.

Om boka

ISBN9788215044699
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2005
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215007953
Originalt formatPDF
RedaktørerKjell Lars BergeLars Sigfred EvensenFrøydis HertzbergWenche Vagle
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde