Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen
Beate Goldschmidt-Gjerløw (red.)Kristin Gregers Eriksen (red.)

Kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen

2022Bokmål213 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Hva er kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen, og hvordan kan læreren være best mulig rustet til å møte og undervise om slike tema? Dette er noen av spørsmålene denne boken ønsker å gi svar på i lys av Fagfornyelsen (LK20). LK20 vektlegger kompetanse i å håndtere uenighet og kritisk dialog. Dette gjør kontroversielle tema særlig aktuelle. Boken baserer seg på at hva som kan fremstå som kontroversielt, emosjonelt og sensitivt, er kontekstavhenging og forbundet med elevers og læreres posisjoner i klasserommet. Konseptene kontroversielle, emosjonelle og sensitive brukes som en samlebetegnelse på tema og problemstillinger som preges av høy følelsesmessig og politisk intensitet, som kan skape debatt og uenighet, og som berører elever og læreres liv, menneskeverd og identitet på ulike måter. Boken drøfter ulike undervisningsstrategier læreren kan ta i bruk i møte med slike tema i klasserommet og skolen. Bokens innledning, om hva som kjennetegner kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen i dag, fungerer som en paraply for de øvrige temaene boken tar opp: rasisme, ekstreme ytringer, terror, klimaendringer, seksuelle krenkelser, pornografi, kroppspress i sosiale medier og kjønnsidentitet. Bokens målgruppe er studenter i lærerutdanning, didaktikk og pedagogikk på alle nivåer, lærere, skoleledere, lærerutdannere og forskere med interesse for tematikken. Redaktørene er stipendiat i samfunnsfag Beate Goldschmidt-Gjerløw (UiA), førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk Kristin Gregers Eriksen (USN) og stipendiat i samfunnsfag Mari Kristine Jore (HVL).

ISBN9788215049588
UtgiverUniversitetsforlaget
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215049212
Originalt formatEPUB
RedaktørerBeate Goldschmidt-GjerløwKristin Gregers EriksenMari Kristine Jore
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Hva er kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen, og hvordan kan læreren være best mulig rustet til å møte og undervise om slike tema? Dette er noen av spørsmålene denne boken ønsker å gi svar på i lys av Fagfornyelsen (LK20). LK20 vektlegger kompetanse i å håndtere uenighet og kritisk dialog. Dette gjør kontroversielle tema særlig aktuelle. Boken baserer seg på at hva som kan fremstå som kontroversielt, emosjonelt og sensitivt, er kontekstavhenging og forbundet med elevers og læreres posisjoner i klasserommet. Konseptene kontroversielle, emosjonelle og sensitive brukes som en samlebetegnelse på tema og problemstillinger som preges av høy følelsesmessig og politisk intensitet, som kan skape debatt og uenighet, og som berører elever og læreres liv, menneskeverd og identitet på ulike måter. Boken drøfter ulike undervisningsstrategier læreren kan ta i bruk i møte med slike tema i klasserommet og skolen. Bokens innledning, om hva som kjennetegner kontroversielle, emosjonelle og sensitive tema i skolen i dag, fungerer som en paraply for de øvrige temaene boken tar opp: rasisme, ekstreme ytringer, terror, klimaendringer, seksuelle krenkelser, pornografi, kroppspress i sosiale medier og kjønnsidentitet. Bokens målgruppe er studenter i lærerutdanning, didaktikk og pedagogikk på alle nivåer, lærere, skoleledere, lærerutdannere og forskere med interesse for tematikken. Redaktørene er stipendiat i samfunnsfag Beate Goldschmidt-Gjerløw (UiA), førsteamanuensis i samfunnsfagdidaktikk Kristin Gregers Eriksen (USN) og stipendiat i samfunnsfag Mari Kristine Jore (HVL).

Om boka

ISBN9788215049588
UtgiverUniversitetsforlaget
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215049212
Originalt formatEPUB
RedaktørerBeate Goldschmidt-GjerløwKristin Gregers EriksenMari Kristine Jore
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde