Hopp til hovedinnhold
bokomslag: Europeisk didaktikk : tenkning og viten
Bjørg Brandtzæg Gundem

Europeisk didaktikk : tenkning og viten

2021Bokmål112 siderOpplesing tilgjengelig
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Historien er viktig for å forstå feltet slik det fremtrer i dag. Denne boka fra 2011 gir derfor en forståelse av den grunnleggende tenkning og viten som europeisk didaktikk representerer.
Boka tar for seg europeisk didaktikk med hovedvekt på den tenkning og viten som ligger til grunn. Didaktikk er forstått både som profesjonsteori til bruk i lærerutdanning, forvaltning og skole og som forskningsfelt. Det er lagt vekt på det mangeartede, sammensatte og komplekse ved didaktikk, slik didaktikk framstår innen ulike didaktiske miljøer.

Professor Gundem gir en innsikt i den grunnleggende tenkning og viten som europeisk didaktikk representerer. Derfor handler boka om historiske røtter fra den gang de første lærebøkene i didaktikk ble skrevet. Den handler også om kunnskapsforståelser og hvordan påvirkninger skjer, både mellom angloamerikansk og europeisk tenkning og mellom allmenndidaktikk og fagdidaktikk og andre spesialiserte områder. Det dreier seg ikke minst om å identifisere ulike påvirkningsretninger med ulik påvirkningsgrad.

De didaktiske miljøene i Norge og ellers i Europa er mangeartede og komplekse og skjuler ulike typer didaktikk som igjen fremstår som ulike sammensatte fenomen. Dette er også forsøkt berørt og drøftet ikke minst gjennom problematisering av disse innbyrdes forholdene.

Blant emnene som forfatteren tar opp er didaktisk analyse, didaktiske modeller, didaktisk forskning, forholdet pedagogikk - didaktikk - fagdidaktikk og forholdet didaktikk - curriculum.

En viktig bok for masterstudenter i pedagogikk, didaktikk og fagdidaktikk. Den kan også være av interesse for andre som er opptatt av temaet, som doktorgradsstudenter, bachelorstudenter og studenter i lærerutdanningen.

ISBN9788215053448
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2011
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215017709
Originalt formatPDF
ForfattereBjørg Brandtzæg Gundem
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja
Denne boka er inkludert i abonnementet Allvit+
Visste du at du kan abonnere på pensumbøker og få tilgang til denne og omtrent 2000 andre bøker?Les mer om Allvit+

Historien er viktig for å forstå feltet slik det fremtrer i dag. Denne boka fra 2011 gir derfor en forståelse av den grunnleggende tenkning og viten som europeisk didaktikk representerer.
Boka tar for seg europeisk didaktikk med hovedvekt på den tenkning og viten som ligger til grunn. Didaktikk er forstått både som profesjonsteori til bruk i lærerutdanning, forvaltning og skole og som forskningsfelt. Det er lagt vekt på det mangeartede, sammensatte og komplekse ved didaktikk, slik didaktikk framstår innen ulike didaktiske miljøer.

Professor Gundem gir en innsikt i den grunnleggende tenkning og viten som europeisk didaktikk representerer. Derfor handler boka om historiske røtter fra den gang de første lærebøkene i didaktikk ble skrevet. Den handler også om kunnskapsforståelser og hvordan påvirkninger skjer, både mellom angloamerikansk og europeisk tenkning og mellom allmenndidaktikk og fagdidaktikk og andre spesialiserte områder. Det dreier seg ikke minst om å identifisere ulike påvirkningsretninger med ulik påvirkningsgrad.

De didaktiske miljøene i Norge og ellers i Europa er mangeartede og komplekse og skjuler ulike typer didaktikk som igjen fremstår som ulike sammensatte fenomen. Dette er også forsøkt berørt og drøftet ikke minst gjennom problematisering av disse innbyrdes forholdene.

Blant emnene som forfatteren tar opp er didaktisk analyse, didaktiske modeller, didaktisk forskning, forholdet pedagogikk - didaktikk - fagdidaktikk og forholdet didaktikk - curriculum.

En viktig bok for masterstudenter i pedagogikk, didaktikk og fagdidaktikk. Den kan også være av interesse for andre som er opptatt av temaet, som doktorgradsstudenter, bachelorstudenter og studenter i lærerutdanningen.

Om boka

ISBN9788215053448
UtgiverUniversitetsforlaget
Utgaveopplysning1. e-bokutgave tilsvarer 1. trykte utgave 2011
ISBN på tilsvarende papirutgave9788215017709
Originalt formatPDF
ForfattereBjørg Brandtzæg Gundem
Tilgjengelig for opplesingJa
Inkludert i abonnementet Allvit+Ja

Fagområde